HV7MP_PH Populární hudba

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na vývoj populární hudby od konce 19. století do současnosti. Sledována je především charakteristika významnějších hudebních stylů a žánrů, jejich souvislostí a vztahů. Cílem je orientace studentů ve světě moderní populární hudby.
Osnova
 • Moderní populární hudba - vymezení pojmu, dějiny populární hudby světové a české (2. pol. 19. stol. - 90. léta 20. stol). Seminář se zabývá jednotlivými směry a styly v linii: historický vývoj, charakteristika, současnost (aktuálnost).
 • Vznik a vývoj jazzu v USA, Evropě, linie blues - rhythm-and-blues (R&B) - rock'n'roll; swing, be-bop, free jazz; nástup rocku, hard rock, underground, disco-pop, soul, reggae, funky, punk-rock, rap, techno-music, post-punk, house music; syntéza nových směrů a stylů; taneční trendy.
 • Obecná problematika masové kultury;
 • ethnic-music;
 • fúze popu a jazzu, fúze artificiální a nonartificiální hudby;
 • minimalistický rock; gothic rock;
 • opereta a muzikál (vývoj, současnost);
 • problematika hudebních médií;
 • problematika postmodernismu;
 • hudební festivaly (rockové, politické), protest-song; hudební kinematografie, soundtrack a videoclip.
 • Literatura:
 • * Dorůžka, Lubomír. Populárna hudba, průmysel, obchod, umenie. Bratislava: Opus, 1978. * Dorůžka, Lubomír. Panoráma populární hudby 1918/1978, Praha: MF, 1981. * Kotek, Josef. Dějiny české populární hudby a zpěvu (1918 - 1968). Praha: Academia, 1998. * Kotek, Josef. O české populární hudbě a jejich posluchačích. (Od historie k současnosti). Praha: Panton, 1990. * Matzner, A. - Poledňák, I. - Wasserberger, I. a kol. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. Praha: 1987. * Opekar, A. - Vlček, J. Excentrici v přízemí. Praha: Panton, 1989. * Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon, 1997. * Vlček, J.: Rock 2000. Praha: 1983-84. * Vlček, J.: Rockové směry a styly. Praha: 1978.
Literatura
 • ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Translated by Zdeněk Frýbort. 1. vyd. Praha: Svoboda. 417 s. ISBN 30-205-0472-9. info
 • MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Translated by Jan Jirák - Marcel Kabát. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 447 s. ISBN 80-7178-200-9. info
 • KULKA, Tomáš. Umění a kýč. Praha: Torst, 1994. 183 s. ISBN 80-85639-17-3. info
 • LYOTARD, Jean François. O postmodernismu :postmoderno vysvětlované dětem : postmoderní situace. Translated by Jiří Pechar. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 1993. 206 s. ISBN 80-7007-047-1. info
 • DORŮŽKA, Petr. Hudba na pomezí. Praha: Panton, 1991. info
 • MATZNER, Antonín, Ivan POLEDŇÁK a Igor WASSERBERGER. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1990. 649 s., [4. ISBN 80-7058-210-3. info
 • MATZNER, Antonín, Ivan POLEDŇÁK a Igor WASSERBERGER. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. Část jmenná, Světová scéna L-Ž. Praha: Supraphon, 1987. info
 • DORŮŽKA, Lubomír. Panoráma populární hudby 1918-1978, aneb, Nevšední písničkáři všedních dní. [Praha]: Mladá fronta, 1987. info
 • MATZNER, Antonín, Ivan POLEDŇÁK a Igor WASSERBERGER. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. Část jmenná, Světová scéna A-K [1-6213/2,1]. Praha: Supraphon, 1986. info
 • MATZNER, Antonín, Ivan POLEDŇÁK a Igor WASSERBERGER. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. Část věcná. Praha: Supraphon, 1983. info
Výukové metody
Typ výuky: seminář Teoretická příprava, hudební analýzy, diskuse ve výuce.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet - na základě předneseného referátu (20 min.) na dohodnuté téma.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.