HV7MP_SHE Seminář k hudební estetice

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V návaznosti na předmět Úvod do hudební estetiky je cílem prohloubení vědomostí a pochopení vnitřních souvislostí v historickém vývoji estetiky, osvojení základní hodnotové orientace v přístupu k uměleckému dílu.
Osnova
  • Seminář je zaměřen k rozboru vybraných základních teoretických děl disciplíny v historických souvislostech: Antika (Pythagoreismus, Platón, Aristoteles, Plótínos,) Středověk (Augustin, T. Akvinský) Renesance (L. da Vinci) Klasicismus a osvícenství (Kant, fr. encyklopedisté, angl. škola vkusu) Romantismus a konec 19. stol (Goethe, Hegel, Schiller, Schopenhauer + Hanslick) 20. století (F. Busoni, teorie vcítění, strukturální estetika ad.) Literatura: Vybrané dílčí estetické spisy (Platón, Aristoteles, Plótínos, Kant, Schiller, atd.) Eco, U. Umění a krása ve středověké estetice. Praha : Argo, 1998. Chvatík, K Strukturální estetika. Praha : Victoria Publishing, 1995. Hanslick, E. O hudebním krásnu. Praha : Supraphon, 1973. Perniola, M. Estetika 20. století. Praha : UK, 2000. Zuska, V. a kol. Estetika na křižovatce humanitních disciplín. Praha : UK, 1997.
Literatura
  • PLATÓN. Hippias Menší (Přít.) : Hippias Větší ; Hippias Menší ; Ión ; Menexenos. info
  • Vybrané dílčí estetické spisy (Platón, Aristoteles, Plótínos, Kant, Schiller, atd.)
  • EGGEBRECHT, Hans Heinrich. Hudba a krásno. Translated by Jarmila Gabrielová. Vyd. 1. Praha: NLN, 2001. 219 s. ISBN 80-7106-479-3. info
  • CHVATÍK, Květoslav. Strukturální estetika. Vyd. 2., přeprac. Brno: Host, 2001. 210 s. ISBN 80-7294-027-9. info
  • ARISTOTELÉS. Poetika. Edited by Aristotelés, Translated by Milan Mráz. Vyd. v Antické knihovně 1. Praha: Svoboda, 1996. 226 s. ISBN 8020502955. info
  • PLÓTÍNOS. Dvě pojednání o kráse. Translated by Petr Rezek. Praha: Rezek, 1994. 139 s. ISBN 80-901796-2-2. info
  • PLATÓN. Dialogy o kráse. Translated by Jaroslav Šonka. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1979. 230 s. info
  • KANT, Immanuel. Kritika soudnosti. Translated by Vladimír Špalek - Walter Hansel, Edited by Milan Sobotka. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1975. 271 s. info
  • HANSLICK, Eduard. O hudebním krásnu : příspěvek k revizi hudební estetiky : Vom Musikalisch-Schönen (Orig.). 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1973. 137 s. info
Výukové metody
Teoretická příprava. Diskuse.
Metody hodnocení
Seminář Zápočet - na základě předneseného referátu. Student přednese referát obsahově vycházející z vybrané estetické teoretické studie (výběr od Platóna po současnost).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.