HV_0007 Čeští kantoři a Jakub Jan Ryba

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 4 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. František Ostrý, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. František Ostrý, Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět bude vyučován pouze při dosažení minimálního počtu 10 studentů.
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s tradicí českých kantorů jako specifikem české hudební a pedagogické kultury 17.-19. stol. a s významnými osobnostmi tohoto okruhu. Zvýšená pozornost bude věnována osobnosti Jakuba Jana Ryby, který byl jak významným skladatelem, tak významným pedagogem a hudebním spisovatelem a je považován za čelní osobnost mezi českými kantory.
Osnova
 • Organizace školství (kantor, jeho kvalifikace, škola, žáci, pomocníci). Školské reformy Marie Terezie a Josefa II. Kantor jako hudebník (instrumentalista, kapelník, skladatel,…). Typy kompozic kantorů (liturgická hudba, pastorální hudba, zpěvohry, instrumentální hudba). Významné osobnosti tohoto okruhu (Tomáš Norbert Koutník, Citolibská škola, Josef Schreier, Jiří Ignác Linek a další). Jakub Jan Ryba (jeho dílo pedagogické, hudebně teoretické, jednotlivá období jeho skladatelské tvorby).
Literatura
  povinná literatura
 • OSTRÝ, František. Čeští kantoři a Jakub Jan Ryba. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 32 s. URL info
  doporučená literatura
 • BERKOVEC, Jiří. Slavný ouřad učitelský. Vyd. 1. Příbram: Městský úřad, 2001. 175 s. ISBN 80-238-7750-X
 • TROJAN, Jan. Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.-19. století :jejich sociální postavení, společenská funkce a význam ve vývoji národní hudební kultury. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2000. 671 s. ISBN 80-7275-006-2. info
 • BERKOVEC, Jiří. Jakub Jan Ryba. Vyd. 1. Praha: H & H, 1995. 172 s., [1. ISBN 80-85787-97-0. info
 • NĚMEČEK, Jan. Jakub Jan Ryba : život a dílo [Němeček, 1963]. Vyd. 1. Praha: Státní hudební nakladatelství, 1963. 362 s. : i. info
 • OSTRÝ, František. Jakub Jan Ryba a tři typy pastorální mše. Teoretické reflexe hudební výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 9, č. 1, s. 23 - 32. ISSN 1803-1331. URL info
 • OSTRÝ, František. Jakub Jan Ryba a hudební­ estetika a teorie. Marginalia historica: Časopis pro dějiny vzdělanosti a kultury. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra dějin a didaktiky dějepisu, 2015, roč. 6, 2/2015, s. 119-131. ISSN 1804-5367. info
 • OSTRÝ, František. Jakub Jan Ryba jako pedagog. Muzikologické fórum: časopis České společnosti pro hudební vědu. Česká společnost pro hudební vědu o.s., 2016, roč. 2016, č. 2, s. 195-202. ISSN 1805-3866. info
 • OSTRÝ, František. Kterak Landebork od Prahe z království českého ani nepškna, boďte s Bohem, hébal. Teoretické reflexe hudební výchovy. Brno, 2017, roč. 13, č. 1, s. 6-13. ISSN 1803-1331. URL info
Výukové metody
e-learning, přednáška, poslech vybraných ukázek s komentářem, referát, diskuse
Metody hodnocení
práce v seminářích, referát, seminární práce, kolokvium
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/HV_0007