JVp042 Ruština pro pedagogy - B

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Jekatěrina Mikešová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radim Herout (pomocník)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Radim Herout
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JVp042/01: Út 8:00–9:50 učebna 63, J. Mikešová
Předpoklady
JVp041 Ruština pro pedagogy - A
Úspěšně absolvovaný předmět JVp041. Kurz je určen pro studenty min. se znalostí ruštiny na úrovni A2 dle SERR.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 51 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem výuky je rozvinout a doplnit základní dovednosti potřebné ke studiu odborné literatury, rozvinout dovednosti poslechové, komunikační, psaní v oblasti obecné i odborné.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- prokázat schopnost poslechu s porozuměním na úrovni B1 CEFR v oblasti cizího jazyka pro specifické účely;
- prokázat schopnost čtení s porozuměním na úrovni B1 CEFR v oblasti cizího jazyka pro specifické účely;
- ústního projevu na úrovni B1 CEFR v oblasti cizího jazyka pro specifické účely;
- prokázat osvojení gramatických jevů typických pro jazykovou úroveň B1 SERRJ (z hlediska šíře a přesnosti užití); - prokázat osvojení slovní zásoby typické pro jazykovou úroveň B1 SERRJ (z hlediska šíře a přesnosti užití).
Osnova
 • Obecné cíle: 1) rozvinout dovednost mluvení (se zřetelem na správnou výslovnost) tak, aby studenti byli schopni komunikovat o běžných tématech(seznámení se, bydlení,cestování, ubytování, volný čas) a tématech týkajících se studia (studovaný obor, zkoušky) 2) rozvinout dovednost čtení tak, aby studenti uměli číst obecné a jednodušší odborné texty tištěné i psané rukou 3) rozvinout poslechové dovednosti tak, aby studenti rozuměli slyšenému z oblasti každodenního života 4) rozvinout dovednost psaní, aby studenti bez problému zvládli psanou azbuku, aby dokázali sestavit žádost, dopis, blahopřání 5) rozvinout a upevnit znalost obecné gramatiky a základních jevů odborného stylu.
Literatura
  povinná literatura
 • JANEK, Adam a Julija MAMONOVA. Učebnice současné ruštiny : vhodné i pro samouky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 410 s. ISBN 9788025128596. info
  doporučená literatura
 • IVANOVA, Marija a Michal FRANTA. Ruština : otázky & odpovědi : nejen k maturitě. 2. vyd. Dubicko: INFOA, 2010. 183 s. ISBN 9788072406081. info
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vyd. 2. Voznice: Leda, 2007. 535 s. ISBN 9788073351120. info
 • BALCAR, Milan. Ruská gramatika v kostce. Vyd. 1. Praha: Leda, 1999. 125 s. ISBN 80-85927-56-X. info
Výukové metody
Poslechová cvičení (s doplňujícími otázkami a následnou diskusí), nácvik porozumění čtenému odbornému a specifickému textu, překlad do češtiny, psaní CV, oficiální korespondence, procvičení a rozšíření obecné gramatiky a jevů odborného stylu, procvičení a rozšiřování obecné, obecně-vědní a odborné slovní zásoby, obecná a akademická konverzace, nácvik mini-prezentace (studovaný obor).
Metody hodnocení
Podmínky k připuštění ke zkoušce: 1) docházka (max. 2 absence), splnění úkolů zadaných v průběhu semestru, aktivní účast, 2) prezentace (8 bodů), 3) zadání čtení (12 bodů), 4) průběžný test (20 bodů), 5) závěrečný test (60 bodů) - poslech, gramatickou a lexikální část, čtení a psaní. Min. 65 % (65 bodů ze 100 bodů). Pro připuštění k závěrečnému testu musí student splnit všechny výše uvedené požadavky (1-4).
Vyučovací jazyk
Ruština
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1 SERRJ.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/JVp042