MSBK_PPP2 Průběžná pedagogická praxe 2

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/1. 12 hodin za semestr. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Libuše Parmová (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Soňa Kudelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
MSBK_VMPP Vstupní praxe && MSBK_PPP1 Průběžná praxe 1 && NOW ( MSBK_PDDI Pedagogická diagnostika )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit specifika dětského vnímání a poznávání světa;
použít informace o osobnosti dítěte k individuálnímu přístupu;
vytvořit portfolio dítěte;
předkládat odůvodněná (argumentačně promyšlená, racionální) rozhodnutí týkající se interakcí s dětmi;
interpretovat dětský způsob vidění světa;
Osnova
  • Individuální práce s dítětem, pozorování a analýza chování dítěte, jeho způsobu poznávání světa.
Literatura
  • SMOLÍKOVÁ, Kateřina. Pedagogické hodnocení v pojetí RVP PV : metodika pro podporu individualizace vzdělávání v podmínkách mateřské školy. V Praze: VP, 2007. 48 s. ISBN 9788087000106. info
Výukové metody
hospitace, pozorování,
Metody hodnocení
Písemná práce - diagnostická činnost v praxi
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/MSBK_PPP2