MSBK_SPP2 Souvislá pedagogická praxe 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/2. 3 týdny. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
MSBK_SPP1 Souvislá praxe 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit strategie řízení třídy;
použít informace o současných přístupech v předškolním vzdělávání k jejich praktickému využití v mateřské škole;
vytvořit projekt třídního vzdělávacího programu;
předkládat odůvodněná (argumentačně promyšlená, racionální) rozhodnutí o postupech při řízení vzdělávací práce ve třídě a jejich hodnocení;
interpretovat a hodnotit svoje pedagogické pokusy při práci s dětmi;
Osnova
  • Pozorování života pedagogického sboru, postřehy k týmové spolupráci a řízení školy;
  • Pedagogické pokusy zaměřené na výchovně-vzdělávací práci s dětmi;
Literatura
  • FILOVÁ, Hana. Budoucí učítelé na souvislé praxi. a kolektiv. 2. vyd. Brno: Paido, 1998. 74 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-56-7. info
Výukové metody
Pedagogické pokusy zaměřené na vzdělávací práci s dětmi
Metody hodnocení
Odevzdání projektu s hodnocením vlastní práce a dosažených výsledků u dětí, posudek cvičného učitele
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/MSBK_SPP2