NJ_G121 Cvičení z německé fonetiky 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 6 hodin v kombinované formě. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Johanna Dalsant, M.A. (cvičící)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_G121/Kombi01: Pá 5. 3. 10:00–10:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 19. 3. 10:00–10:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 9. 4. 10:00–10:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 23. 4. 10:00–10:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 7. 5. 10:00–10:50 respirium (5. nadzemní podlaží), J. Dalsant
NJ_G121/01: Út 17:00–17:50 učebna 59, J. Dalsant
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování cvičení budou studenti schopni ovládat rozdíly mezi výslovností německých a českých vokálů, konsonantů a asimilace a charakterizovat příslušné výslovnostní chyby českých rodilých mluvčích. Nach dem Seminar sind die Studenten im Stande die Uterschiede in der Artikulation der deutschen und tschechischen Vokale, Konsonanten und der Assimilation zu bestimmen, sowie die entsprechenden Aussprachefehler von tschechichen Muttersprachlern zu charakterisieren.
Výstupy z učení
Student je schopen charakterizovat rozdíly v německé a české artikulaci v oblasti suprasegmentálních jevů a asimilace. Dokáže aplikovat zásady standardní německé artikulace ve vlastní výslovnosti i metodiku odstraňování typických výslovnostních chyb českých rodilých mluvčích ve výuce. Dokáže vybrat vhodné doplňkové texty pro výuku a nácvik správné německé výslovnosti. Der Student kann die Unterschiede zwischen der deutschen und tschechischen Artikulation auf dem Gebiet der suprasegmentalen Erscheinungen und der Assimilation charakterisieren. Er kann die Grundsätze der standardsprachigen deutschen Artikulation in der eigenen Aussprache sowie die Methodik zur Behebung der typischen Aussprachefehler der tschechischen Muttersprachler im Unterricht anwenden. Er kann geeignete Ergänzungstexte für den Unterricht und den Training der korrekten deutschen Aussprache auswählen.
Osnova
 • l. Přehledu výslovnosti vokalických a konsonantických fonémů odlišných od češtiny. 2. Změny hlásek v proudu řeči, srovnání českých a německých asimilačních jevů. 3. Nácvik redukce nepřízvučných slabik. 4. Nácvik německé výslovnosti ve spojení s gramatikou. 5. Analýza textu z výslovnostního hlediska. 6. Nácvik mezinárodní fonetické transkripce IPA. 1. Aussprache der vokalischen und konsonantischen Phoneme im Vergleich zu entsprechenden tschechischen Lauten. 2. Unterschiede in Assimilationen in beiden Sprachen. 3. Reduktion der unbetonten Silben im Deutschen. 4. Zusammenhänge zwischen Phonetik und Grammatik. 5. Analyse der geschriebenen Texte aus phonetischer Sicht. 6. Phonetische Umschrift IPA.
Literatura
  povinná literatura
 • KOVÁŘOVÁ, Alena. Úvod do fonetiky a fonologie němčiny. 1. vyd. Brno: Tisk OL Print Šlapanice, 2003. 60 s. ISBN 80-210-3263-4. info
  doporučená literatura
 • KRECH, Eva-Maria. Deutsches Aussprachewörterbuch. Edited by Walter Haas - Ingrid Hove - Peter Weisinger. Berlin: Walter de Gruyter, 2009. xi, 1076. ISBN 9783110182026. info
 • DIELING, Helga a Ursula HIRSCHFELD. Phonetik lehren und lernen. Berlin: Langenscheidt, 2000. 199 s. ISBN 3-468-49654-0. info
 • KOVÁŘOVÁ, Alena. Německá gramatika a základy německé výslovnosti. 1. vyd. Brno: Nová škola, s.r.o., 2013. 64 s. ISBN 978-80-7289-497-0. info
Výukové metody
Cvičení; nácvik správné výslovnosti německých vokálů, konsonantů, asimilace a jevů suprasegmentální roviny výslovnosti němčiny. Aktivní domácí příprava, samostudium.
Metody hodnocení
Zápočet; Studenti ovládají zásady standardtní německé výslovnosti i metodiku odstraňování typických výslovnostních chyb českých rodilých mluvčích. Testat; praktische Kenntniss der deutschen Standardaussprache, sowie der Methoden zur Behebung von typischen Aussprachefehlern der tschechischen Muttersprachler.
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Předmět NJ_G121 Cvičení z německé fonetiky 2 navazuje v 2. semestru na teorii z přednášky NJ_G100 Fonetika a fonologie němčiny a je pokračováním předmětu NJ_G111 Cvičení z německé fonetiky 1 z 1. semestru. Obsahem je nácvik správné německé výslovnosti, fonetické transkripce a rozbor psaného německého textu z fonetického hlediska. Posluchači si pro zápočet připraví přečtení krátkého německého textu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/NJ_G121