NJ_G990 Slovníky, korpusy a jiné pomůcky pro němčináře

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 6 hodin v kombinované formě. 2 kr. (plus 2 za k). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Helena Hradílková (cvičící)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_G990/Kombi01: Pá 5. 3. 16:00–16:50 učebna 25, Pá 19. 3. 16:00–16:50 učebna 25, Pá 9. 4. 16:00–16:50 učebna 25, Pá 23. 4. 16:00–16:50 učebna 25, Pá 7. 5. 16:00–16:50 učebna 25, Pá 21. 5. 16:00–16:50 učebna 25, H. Hradílková, T. Káňa
NJ_G990/Prez01: St 16:00–16:50 učebna 56, H. Hradílková, T. Káňa
Předpoklady
! NJ_KORP Korpusová lingvistika
Základní znalosti o lingvistice na úrovni Úvodu do studia jazyka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 29 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Der Kurs macht die Studierenden mit den wichtigsten gedruckten und elektronischen Wörterbüchern, Korpora und anderen Tools für die DaF-Forschung und -Lehre bekannt. Dabei sollten sie einen kritischen Zugang zu diesen Instrumenten erlernen.
--
Česky:
Předmět seznamuje s nejdůležitějšími pomůckami (slovníky, korpusy a jiné elektronické, ale i tištěné nástroje) ve výzkumu a výuce němčiny. Přitom získat kritický postoj ke všem těmto nástrojům.
Výstupy z učení
Deutsch: Am Ende der Lehrveranstaltung können die Studierenden:
- relevante (gedruckte) und elekteronische Worterbücher, Grammatiken, korpusähnliche Instrumente fürs Lernen und für die Lehre und Forschung im DaF nennen, verwenden und zu diesen auch eine kritische Stellung beziehen;
- mit den wichtigsten Sprachkorpora für DaF/DaZ sicher umgehen;
- Abfragen nach unterschiedlichen Kriterien zusammenstellen;
- Korpusdaten für linguistische und didaktische Forschung und Zwecke nutzen.
--
Česky:
Po absolvování předmětu absolventi dovedou:
- jmenovat a používat relevantní tištěné a elektronické slovníky, gramatiky a jiné nástroje vhodné pro studium, výuku a výzkum němčiny jako cizího jazyka;
- pracovat s nejdůležitějšími korpusy relevantními pro němčinu jako cizí jazyk;
- sestavit dotazy podle různých kritérií;
- používat korpusová data pro lingvistický a didaktický výzkum a potřeby.
Osnova
 • Wörterbücher relevant für DaF
 • Korpusähnliche und elektronische/automatische Instrumente und Tools
 • „Der Corpus”, das Korpus und das Sprachkorpus; elektronisches Sprachkorpus (eine Beschreibung)
 • Korpustypologie
 • --einsprachige Korpora
 • --parallele Korpora
 • Problematik der Korpusdaten (Pro und Kontras)
 • Die wichtigsten deutschen Korpora (DeReKo, DGD, DWDS, Wortschatz - Leipzig)
 • British National Corpus
 • Český národní korpus (Das Tschechische Nationalkorpus) und das Projekt „InterCorp“
 • Arbeit mit den Korpusmanagern „KonText“ und "COSMAS II"
 • --
 • Česky:
 • Slovníky vhodné pro učení se a výuku němčiny jako cizího jazyka;
 • Elektronické nástroje a pomůcky
 • Korpus a jazykový korpus
 • Elektronický jazykový korpus - popis
 • Typologie korpusů
 • --jednojazyčné jazykové korpusy
 • --paralelní jazykové korpusy
 • Problematika korpusových dat (jednojazyčných i paralelních korpusů
 • Nejdůležitější korpusy němčiny (DeReKo, DGD, DWDS, Wortschatz-Leipzig)
 • British National Corpus
 • Český národní korpus a InterCorp
 • Práce s manažerem "KonText" a "COSMAS II"
Literatura
  povinná literatura
 • KÁŇA, Tomáš. Sprachkorpora in Unterricht und Forschung DaF/DaZ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 243 s. ISBN 978-80-210-6994-7. info
  doporučená literatura
 • Wichmann, Anne / Fligelstone Steven / McEnery Tony / Knowles Gerry [eds.]: Teaching and language corpora. London - New York: Longman; 1997. ISBN 0-582-27609-8 (Od Brna nejblíž dostupné v UB Wien.)
 • Český národní korpus :úvod a příručka uživatele. Edited by Jan Kocek - Marie Kopřivová - Karel Kučera. Vyd. 1. Praha: Filozofická fakulta UK - Ústav Českého národního korpusu, 2000. 156 s. ISBN 80-85899-94-9. info
Výukové metody
Diskussionen zu Wörterbüchern, (elektr.) Grammatiken, korpusähnlichen Intsrumenten, Sprachkorpora und ihren Eigenschaften; Vor- und Nachteile der korpusgestützten wissenschaftlichen Arbeit; praktische Korpusrecherchen (im PC-Labor, eigener PC/Laptop); kurze Präsentationen
--
Česky:
diskuse o slovnících, gramatikách, korpusech a jiných nástorjích; jejich výhody a nevýhody; vytěžování korpusů; krátké prezentace
Metody hodnocení
"Zápočet" (2 ECTS): Schriftliche oder mündliche Überprüfung der Orientierung auf dem Gebiet der im Seminar behandelten Themen.
"Kolokvium" (4 ECTS): Abgabe einer kurzen Seminararbeit (10-15 Seiten) zu einer sprachlichen Erscheinung, die anhand Korpusdaten beschrieben werden kann.
--
Česky:
Zápočet (2 kr.): Písemné nebo ústní přezkoumání orientace v tématech probraných na semináři.
Kolokvium (4 kr.): Odevzdání krátké seminární práce (10-15 stran) - ukázka řešení jazykového problému pomocí korpusových dat.
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1441/jaro2016/NJ_KORP/seminar_02.qwarp
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/NJ_G990