NJ_L400 Literatura pro děti a mládež

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 12 hodin v kombinované formě. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Jana Veličková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_L400/Kombi01: Pá 9. 10. 11:00–11:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 23. 10. 11:00–11:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 6. 11. 11:00–11:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 20. 11. 11:00–11:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 4. 12. 11:00–11:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 18. 12. 11:00–11:50 respirium (5. nadzemní podlaží), J. Veličková
NJ_L400/Prez01: Po 17:00–17:50 učebna 64, J. Veličková
Předpoklady
Interesse an der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur.

Česky: Zájem o německy psanou literaturu pro děti a mládež.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Der Schwerpunkt des Kurses liegt auf der Entwicklung der theoretische Kenntnisse der Genres und der Geschichte der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur sowie auf der Analyse und Interpretation der Werke, und vor allem auch auf der praktischen Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse bei der Arbeit mit einem literatischen Text im Unterricht.

Česky: Kurz je zaměřený na osvojení si poznatků o žánrech a dějinách německé literatury pro děti a mládež, jakožto na analýzu německé literatury pro děti a mládež. Cílem kurzu je pak především umět aplikovat získané poznatky při práci s literárním textem ve výuce.
Výstupy z učení
Am Ende dieses Kurses verfügen die Studierenden über theoretische Kenntnisse der Genres und der Geschichte der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur. Sie können gegenwärtige literarische Werke analysieren und interpretieren und darüber hinaus können sie die gewonnenen Erkenntnisse bei der Arbeit mit einem literatischen Text im Unterricht praktisch umsetzen.

Česky: Na konci tohoto kurzu bude student: disponovat uceleným teoretickým přehledem o žánrech a dějinách německé literatury pro děti a mládež; schopen aplikovat získané poznatky při práci s literárním textem ve škole; schopen analyzovat současnou německou literaturu pro děti a mládež.
Osnova
  • Kinder- und Jugendliteratur, jugendliche Adoleszenzliteratur: Grundmerkmale und Unterschiede, Genres der Kinderliteratur, Genres der Jugend- und Adoleszenzliteratur, frühe Kinderlyrik, intentionale Kinderlyrik, Geschichte der Kinder- und Jugendliteratur: 1775−1945, Neue Kinder- und Jugendliteratur: von 1945 bis zur Gegenwart.
  • Česky: Rozlišení literatury pro děti, pro mládež a adolescenční literatury, Žánry dětské literatury, Žánry literatury pro mládež a adolescenční literatury, Dětská lyrika pro nejmenší děti, Intencionální dětská lyrika, Prehistorie dětské literatury: 1450-1775, Dějiny dětské literatury: 1775-1945, Nová literatura pro děti a mládež: 1945 do současnosti.
Literatura
  • Sprache erleben und lernen mit Kinder- und Jugendliteratur I : Theorien, Modelle und Perspektiven für den Deutsch als Zweitsprachenunterricht. Edited by Ulrike Eder. Wien: Praesens, 2015. 240 stran. ISBN 9783706907804. info
  • Sprache erleben und lernen mit Kinder- und Jugendliteratur II : Theorien, Modelle und Perspektiven für den Deutsch als Fremdsprachenunterricht. Edited by Ulrike Eder. Wien: Praesens, 2015. 207 stran. ISBN 9783706908276. info
  • O'SULLIVAN, Emer a Dietmar RÖSLER. Kinder- und Jugendliteratur im Fremdsprachenunterricht. Tübingen: Stauffenburg, 2013. 229 stran. ISBN 9783860572979. info
  • BAROKOVÁ, Jana. Ausgewählte Kapitel aus der Kinder- und Jugendliteratur der deutschsprachigen Länder : für den Unterricht an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk- Universität in Brünn. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 79 s. ISBN 802103355X. info
  • EWERS, Hans-Heino. Literatur für Kinder und Jugendliche : eine Einführung in grundlegende Aspekte des Handlungs- und Symbolsystems Kinder- und Jugendliteratur : mit einer Auswahlbibliographie Kinder- und Jugendliteraturwissenschaft. München: Wilhelm Fink Verlag, 2000. 320 s. ISBN 3825221245. info
Výukové metody
Interaktive Vorlesung
Česky: Interaktivní přednáška
Metody hodnocení
Didaktisierung eines literarischen Textes. Mündliche Prüfung.

Česky: Písemná didaktizace vybraného literárního textu. Ústní zkouška.
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Als Ergänzung dieser Vorlesung eignet sich das Seminar "NJ_M404 Didaktika dětské literatury".

Česky: Jako doplnění přednášky doporučuji účast na semináři "NJ_M404 Didaktika dětské literatury".
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/NJ_L400