NJ_M120 Teorie osvojování jazyka

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 6 hodin v kombinované formě. 2 kr. (plus 2 za k). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_M120/Kombi01: Pá 12. 3. 8:00–9:50 učebna 63, Pá 26. 3. 8:00–9:50 učebna 63, Pá 16. 4. 8:00–9:50 učebna 63, V. Janíková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
In der Veranstaltung werden anhand von ausgewählten Texten Theorien und Hypothesen zum Erst- und Fremdsprachenerwerb diskutiert. Am Ende der Veranstaltung werden die Studierenden in der Lage, die Prozesse des Fremdsprachenerwerbs zu verstehen.
Výstupy z učení
Studierende können Fremdsprachenerwerbstheorien erörtern und auf Fragen der Unterrichtskonzeption beziehen.
Osnova
 • 1) Behaviorismus, Nativismus, Kognitivismus, Interaktionismus 2) Kontrastivhypothese, Identitätshypothese, Transfer-Hypothese, Interlanguage-Hypothese, Monitor-Hypothese, Input-Hypothese, Output-Hypothese 3) Modelle zum multiplen Sprachenlernen 4) Theorie der multiplen Intelligenz und Fremdsprachenunterricht
Literatura
  povinná literatura
 • JANÍKOVÁ, Věra. Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 175 s. ISBN 978-80-210-5035-8. info
 • GÜNTHER BRITTA a Herbert GÜNTHER. Erstsprache, Zweitsprache, Fremdsprache : eine Einführung. 2. Aufl. Basel: Beltz, 2007. 222 s. ISBN 9783407254740. info
  doporučená literatura
 • Deutsch als Fremd- und Zweitsprache : ein internationales Handbuch. Edited by Hans-Jürgen Krumm. Mouton: De Gruyter, 2010. xix, 1072. ISBN 9783110240245. info
 • Handbuch Fremdsprachendidaktik. Edited by Wolfgang Hallet - Frank G. Königs. 1. Aufl. Seelze-Velber: Kallmeyer, 2010. 399 s. ISBN 9783780010537. info
 • ROCHE, Jörg. Fremdsprachenerwerb, Fremdsprachendidaktik. 2., überarbeitete und erwei. Basel: A. Francke, 2008. 286 s. ISBN 9783825226916. info
Výukové metody
Vortrag, Diskussion, Präsentation der Hausafgaben,
Metody hodnocení
2 Hausaufgaben und Präsentation eines Unterrichtsentwurfs (2 Kredite) 2 Hausaufgaben, Präsentation eines Unterrichtsentwurfs und Seminararbeit (4 Kredite)
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/NJ_M120