NJ_M301 Němčina jako vyučovací jazyk

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 6 hodin v kombinované formě. 2 kr. (plus 2 za k). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Alice Brychová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_M301/Kombi01: Pá 30. 10. 13:00–14:50 učebna 12, Pá 27. 11. 13:00–14:50 učebna 12, Pá 8. 1. 13:00–14:50 učebna 12, A. Brychová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 21/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Am Ende des Kurses sind die Studierenden fähig Aufgabenstellungen für Lernende und Schüler/-innen adresatenbezogen auf dem entsprechenden Niveau in der Zielsprache zu formulieren. Die Seminare sind sprachlich, nicht didaktisch orientiert. Das Ziel ist nicht neue Ideen für den Unterricht zu gewinnen, sondern den Wortschatz zu erweitern, den man als DaF-LehrerIn braucht. Na konci kurzu jsou studenti schopni zformulovat zadání pro žáky/studenty odpovídající cílové skupiny. Semináře jsou orientovány jazykově, nikoliv didakticky (cílem není rozšíření sbírky nápadů do výuky, ale prohloubení slovní zásoby, kterou vyučující NJ potřebuje.)
Výstupy z učení
Studierende sind fähig den Unterricht auf Deutsch zu halten, indem sie die Unterrichtssprache dem Sprachniveau A1/A2 anpassen können.
Osnova
  • - Lehrwerke für relevante Lernergruppen analysieren - in den häufig benutzten Lehrwerken Aufgabenstellungen sammeln und sprachlich reflektieren - adäquate und lernerbezogene Redemittel in Unterrichtssituationen anwenden und für Schüler/-innen verständlich präsentieren - analýza relevantních učebnic s ohledem na formulace zadání- jejich reflexe - práce s typickými jazykovými obraty, které používá vyučující a žák
Literatura
  • BUTZKAMM, Wolfgang. Unterrichtssprache Deutsch :Wörter und Wendungen für Lehrer und Schüler. 1. Aufl. Ismaning: Max Hueber Verlag, 1996. 112 s. ISBN 3-19-001586-4. info
  • GLABONIAT, Manuela. Profile deutsch : gemeinsamer europäischer Referenzrahmen : Lernzielbestimmungen, Kannbeschreibungen, kommunikative Mittel : Niveau A1-A2, B1-B2, C1-C2. Berlin: Langenscheidt, 2005. 240 s. ISBN 3468494106. info
  • BOLTON, Sibylle. Mündlich : mündliche Produktion und Interaktion Deutsch : Illustration der Niveaustufen des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens : Niveaubestimmungen nach dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen : Ergänzung zu Profile deutsch : Authentische. Berlin: Langenscheidt, 2008. 62 s. ISBN 9783468494093. info
  • ZIEBELL, Barbara. Unterrichtsbeobachtung und Lehrerverhalten. München: Goethe Institut, 2007. 1 DVD-vide. ISBN 9783468496196. info
Výukové metody
Analyse der Lehrwerke, Übersetzungsübungen, interaktive Übungen Analýza učebnic, překladová cvičení, interaktivní cvičení
Metody hodnocení
Präsentation einer didaktischen Unterrichtsaktivität, fokkussiert auf Formulierung der Aufgabenstellungen, Hausübungen Prezentace učební aktivity se zaměřením na formulace zadání, domácí příprava KOLOKVIUM: +Praxiserkundungsprojekt: schriftliche Evaluierung der Unterrichtspraxis anhand der empirischen Erfahrungen während des Praktikums
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/NJ_M301