NJ_M501 Didaktika mnohojazyčnosti

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 6 hodin v kombinované formě. 2 kr. (plus 2 za k). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Alice Brychová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_M501/01: Pá 16. 10. 12:00–13:50 učebna 12, Pá 13. 11. 12:00–13:50 učebna 12, Pá 11. 12. 12:00–13:50 učebna 12, A. Brychová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 28 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Am Ende dieses Kurses können die Studierenden die Konzepte verstehen und erklären: Mehrsprachigkeit und Translanguaging- Definition des Begriffs; Das Konzept der Mehrsprachigkeit in Bezug auf Sprachpolitik und Sprachunterricht; Das Konzept der Mehrsprachigkeit in Bezug auf Linguistik, Psycholinguistik, Neurolinguistik; Theorien und Hypothesen des Erst-, Zweit- und Fremdsprachenerwerbs (Begriffe Interimsprache, Interferenz, Translanguaging usw.); Prinzipien der Tertiärsprachendidaktik; Motivation zum Erlernen von Fremdsprachen, Schülertypen und Lernstrategien; Arten von Texten und Aufgaben im Konzept der Didaktik der Mehrsprachigkeit. Sie können Lehrbücher für den Deutschunterricht als zweite Fremdsprache unter dem Gesichtspunkt der Förderung der Mehrsprachigkeit analysieren. Sie werden detailliert mit der Methode der Vermittlung einer zweiten Fremdsprache vertraut gemacht. Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni porozumět a vysvětlit pojmy: Mnohojazyčnost – vymezení pojmu; Koncept mnohojazyčnosti z hlediska jazykové politiky a jazykového vzdělávání; Koncept mnohojazyčnosti z hlediska lingvistiky, psycholingvistiky, neurolingvistiky; teorie a hypotézy osvojování si prvního, druhého a cizího jazyka (pojmy Interimsprache, Interference, Translanguaging apod.); Principy didaktiky mnohojazyčnosti; Motivace k učení se cizím jazykům, typy žáků a Strategie učení; druhy textů a zadávání úloh v konceptu didaktiky mnohojazyčnosti. Budou umět analyzovat učebnice pro výuku němčiny jako druhého cizího jazyka z pohledu podpory mnohojazyčnosti. Seznámí se detailně s metodou zprostředkování druhého cizího jazyka.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni porozumět a vysvětlit relevantní koncepty v oblasti rozvoj mnohojazyčnosti. Am Ende dieses Kurses werden die Studierenden die relevanten Konzepte der Mehrsprachigkeit verstehen und erklären können.
Osnova
  • Inhalt: Mehrsprachigkeit und Translanguaging - Definitionen Das Konzept der Mehrsprachigkeit in Bezug auf Sprachpolitik und Sprachunterricht Das Konzept der Mehrsprachigkeit in Bezug auf Linguistik, Psycholinguistik, Neurolinguistik, die Theorie des Lernens der ersten, zweiten und Fremdsprache Prinzipien der Didaktik der Mehrsprachigkeit Motivation, Fremdsprachen zu lernen Lernstrategien, Arten von Texten und Aufgaben im Konzept der Didaktik der Mehrsprachigkeit, Arten von Studenten. Analyse von Lehrbüchern für den Deutschunterricht als zweite Fremdsprache Methoden zur Vermittlung einer zweiten Fremdsprache Obsahy: Mnohojazyčnost a translanguiging – vymezení pojmů Koncept mnohojazyčnosti z hlediska jazykové politiky a jazykového vzdělávání Koncept mnohojazyčnosti z hlediska lingvistiky, psycholingvistiky, neurolingvistiky, teorie osvojování prvního, druhého a cizího jazyka Principy didaktiky mnohojazyčnosti Motivace k učení se cizím jazykům Strategie učení, druhy textů a zadávání úloh v konceptu didaktiky mnohojazyčnosti, typy žáků. Analýza učebnic pro výuku němčiny jako druhého cizího jazyka Metody zprostředkování druhého cizího jazyka
Literatura
  • KURSIŠA, Anta a Gerhard NEUNER. Deutsch ist easy! : Lehrerhandreichungen und Kopiervorlagen "Deutsch nach Englisch" für den Anfangsunterricht. 1. Auflage. Ismaning: Max Hueber, 2006. 96 stran. ISBN 3190018693. info
  • Mehrsprachigkeit als Schlüsselkompetenz : Theorie und Praxis in Lehr- und Lernkontexten : Akten zur gleichnamigen Sektion des XXX. Deutschen Romanistentages an der Universität Wien (22. bis 27. September 2007). Edited by Eva Vetter - Michael Frings. Stuttgart: Ibidem, 2008. 358 s. ISBN 9783898218566. info
  • BÄR, Marcus. Förderung von Mehrsprachigkeit und Lernkompetenz : Fallstudien zu Interkomprehensionsunterricht mit Schülern der Klassen 8 bis 10. Tübingen: Gunter Narr, 2009. 576 s. ISBN 9783823365310. info
  • BÄR, Marcus. Europäische Mehrsprachigkeit durch rezeptive Kompetenzen : Konsequenzen für Sprach- und Bildungspolitik. Aachen: Shaker, 2004. 204 s. ISBN 3832223010. info
  • WANDRUSZKA, Mario. Die Mehrsprachigkeit des Menschen. Ungekürzte Ausg. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1981. 357 s. ISBN 3423017236. info
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
zápočet: Präsentation einer Unterrichtsaktivität zum Thema Mehrsprachigkeit / prezentace výukové aktivity kolokvium: Praxiserkundungsprojekt / seminární práce: projekt krátkého empirického šetření z praxe
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/NJ_M501