OVp005 Seminář k základům státovědy

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Michal Škerle (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu by student měl být schopen vysvětlit činnost státu a jeho orgánu a institucí (parlamentu, prezidenta, vlády, politického systému, politických stran atd.).
Výstupy z učení
Student bude schopen prakticky realizovat způsob zapojení jedince do společenského děje v rámci státního aparátu. Bude připraven na aktivní využití možností samosprávných územních celků.
Osnova
  • 1. Stát, vývoj a podmínky jeho vzniku. 2. Znaky a funkce státu. 3. Základní dokumenty ústavního pořádku ČR. 4. Státní moc. 5. Dělba a kontrola státní moci. 6. Orgány státní správy 7. Formy vlády. 8. Demokracie, vývoj, znaky, formy. 9. Politika, dimenze a charakteristika. 10. Politický systém České republiky jako součást demokratického státu. 11. Politické subjekty (strany, hnutí, koalice). 12. Volby, typy, charakteristika.
Literatura
    povinná literatura
  • FILIP, Jan a Jan SVATOŇ. Státověda. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2011. 264 s. ISBN 978-80-7357-685-1. URL info
  • BALÍK, Stanislav. Česká komunální politika v obcích s rozšířenou působností. Koalice, voličské vzorce a politické strany na místní úrovni v letech 1994-2006. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 387 s. Politologická řada, č. 27. ISBN 978-80-7325-144-4. info
    doporučená literatura
  • OECD. Financing Democracy: Funding of Political Parties and Election Campaigns and the Risk of Policy Capture. Paris: OECD Publishing, 2016. info
  • BENEŠ, Edvard. Demokracie dnes a zítra. Edited by Věra Olivová. 8. české vyd. Praha: Společnost Edvarda Beneše, 1999. 333 s. ISBN 80-86107-08-6. info
  • BUDGE, Ian a Hans KEMAN. Parties and democracy : coalition formation and government functioning in twenty states. Oxford: Oxford University Press, 1990. xii, 243. ISBN 0198279256. info
Výukové metody
Seminář. Výuka je povinná, formou diskuse.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Student odevzdá prezentaci s obsahem probíraných témat podle obsahu předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.