OVp010 Ekologie člověka

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–8:50 učebna 35
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je porozumění základům ekologie jako přírodní vědy.Studenti si osvojí klíčové pojmy obecné ekologie a porozumí funkci a struktuře biosféry i globálním problémům.Studenti se seznámí s hlavními směry environmentálně zaměřené filosofie a etiky. Získané informace jsou schopni didakticky využít v rámci výuky občanské výchovy a základů společenských věd.
Výstupy z učení
Studenti si osvojí klíčové pojmy obecné ekologie a porozumí funkci a struktuře biosféry i globálním problémům.Studenti se seznámí s hlavními směry environmentálně zaměřené filosofie a etiky. Získané informace jsou schopni didakticky využít v rámci výuky občanské výchovy a základů společenských věd.
Osnova
  • 1. Postavení ekologie v systému věd. 2. Ekologie a ochrana přírody. Právo a problematika životního prostředí. 3. Objekty ekologického studia. Základní pojmy obecné ekologie. 4. Člověk a životní prostředí. Evoluce antropogenních vlivů na prostředí. 5. Lidská adaptační strategie. 6. Kultura a civilizace. 7. Globální problémy a ekologická krize. 8. Role vědy a techniky. Technosféra a biosféra. 9. Antropocentrismus a biocentrismus. 10. Environmentální filosofie a etika. 11. Otázky ekologické výchovy.
Literatura
    povinná literatura
  • JEMELKA, Petr. Úvod do ekologické problematiky. 2.rozš. Brno: MU Brno, 2003. 72 s. PdF MU. ISBN 80-210-3103-4. info
  • JEMELKA, Petr. Racionalita a ekologická krize. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 109 s. ISBN 8021020229. info
Výukové metody
Přednáška - online
Metody hodnocení
Písemný test nebo ústní kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/OVp010