RJ2MP_DPS1 Seminář k diplomové práci 1

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0.2/0. 2 hodiny blokově. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předpokladem je zvolené téma, popř. představa o problematice práce na katedře ruského jazyka a literatury.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/45, pouze zareg.: 0/45, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/45
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář je vypisován jako opora pro studenty, kteří se chystají psát nebo už začali psát svou magisterskou práci na KRjaL. Diplomové práce studentů na KRjaL mohou analyzovat problematiku v lingvistice, literatuře ve srovnávacím aspektu a dále témata z dějin a reálií. Student si zvolí téma a vyučujícího podle svého zaměření. V rámci blokového semináře se učí, jak plánovat práci a řídit přístup ke studiu literatury. Zabývá se osvojením různých výzkumných technik. V rámci semináře je prostor pro případné dotazy a diskusi ohledně závěrečných prací. Úspěšný student tohoto předmětu je schopen: - připravit projekt své diplomové práce (seminární práci)
Osnova
 • 1. Výběr a zaměření tématu.
 • 2. Výběr primární a sekundární literatury.
 • 3. Zpracování projektu práce.
 • 4. Koncepce diplomové práce.
 • 5. Metody výzkumu v oblasti cizojazyčného vyučování
 • . 6. Příprava a organizace výzkumu.
 • 7. Vlastní výzkum.
 • 8. Zpracování výsledků výzkumu. Vlastní projekt.
Literatura
 • PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 2007. 270 s. ISBN 9788071845690. info
 • MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Cesty pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2004. 78 s. 188. ISBN 80-7315-078-6. info
 • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva. Brno: Paido, 2000. 207 stran. ISBN 8085931796. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Studium odborné literatury, teoretická příprava. Zpracování projektu diplomové práce, aktivní zapojení se do diskuse. Výuka probíhá jedenkrát za semestr formou dvouhodinového kontaktního semináře.
Metody hodnocení
Účast na blokovém semináři (termín konání je vyhlašován vždy v prvních týdnech daného semestru). Zpracování seminární práce - projektu diplomové práce.
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
Predpokládá se průběžná systematická práce na zvoleném tématu bakalářské práce pri zpracování projektu diplomové práce. Termín konání blokového semináře je vyhlášen v prvních týdnech semestru. Nezbytnou podmínkou úspěšného ukončení je účast na blokové výuce (1x2hodiny za semestr).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/RJ2MP_DPS1