RJ2MP_KPC1 Klauzurní práce 1

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/1. 4x3 hodiny. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost ruského jazyka na úrovni C1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je ověření schopností studentů vyjadřovat své myšlenky v písemné formě. Ve stanovený den napíší studenti klauzurní práci (úvaha v ruském jazyce min. na 4 stránky A4) na jedno ze tří zadaných témat. Práce je hodnocena po jazykové (gramatické a pravopisné chyby, chyby v interpunkci, stylistické neobratnosti) a po obsahové stránce.
Osnova
  • Studenti ve stanovený den napíší klauzurní práci na jedno ze tří předložených témat. Studenti mohou používat slovníky. Práce (min. 4 strany A4) se píše 3 hodiny.
Literatura
    doporučená literatura
  • Rusko-český slovník. Praha : Leda, 2002. ISBN 80-85927-99-3.
  • Velký česko-ruský slovník. Praha : Leda, 2005. ISBN 80-7335-048-3.
Výukové metody
Doporučuje se průběžná příprava úvah na zadaná témata, samostatná práce s literaturou, slovníky a odbornými texty.
Metody hodnocení
Napsání úvahy na zadané téma.
Esej je hodnocená po jazykové (gramatické, pravopisné chyby, chyby v interpunkci, stylistické neobratnosti) a po obsahové stránce.
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
Studentům doporučuji přečíst si všechny své opravené úvahy za všechny ročníky studia a poučit se z gramatických a stylistických chyb.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/RJ2MP_KPC1