RJ2MP_PGS1 Praktická gramatika 1

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost ruštiny na úrovni B2-C1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/45, pouze zareg.: 0/45, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/45
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní důraz předmětu je kladen na systematizování a rozšíření znalostí o syntaxi ruského jazyka a aplikování těchto poznatků v praktickém jazyce. V neposlední řadě je také nahlíženo na gramatické paralely a rozdíly mezi ruštinou a češtinou.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět a vysvětlit důležité rozdíly ve skladbě mezi ruským a českým jazykem;
tvůrčím způsobem aplikovat nabyté znalosti;
zdokonalit si ústní a písemný projev v ruštině.
Osnova
 • Probíraná témata:
 • Věta záporná. Předmět ve 4. a 2. pádě. Změna pádové formy substantiv.
 • Věta záporná. Pravopis částic "не" a "ни" se substantivy, adjektivy a slovesy.
 • Konstrukce se zápornými a neurčitými zájmeny. Pravopis záporných a neurčitých zájmen.
 • Existenční věty. Konstrukce se slovesem "есть", s nevyjádřeným přísudkem.
 • Vyjádření sémantického subjektu nepřímými pády. Rozdíly mezi ruštinou a češtinou.
 • Shrnutí a opakování.
Literatura
  povinná literatura
 • ŽAŽA, Stanislav. Sintaksis russkogo jazyka v sopostavlenii s češskim (spolu s H.Flídrovou). Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 163 s. ISBN 80-244-1104-0. info
 • ZOLOTOVA, Galina Aleksandrovna, Nadežda Konstantinovna ONIPENKO a Marina Jur‘jevna SIDOROVA. Kommunikativnaja grammatika russkogo jazyka. Moskva: Institut russkogo jazyka im. V.V. Vinogradova, 2004. 540 s. ISBN 5887440503. info
 • GLAZUNOVA, Ol‘ga Igorevna. Grammatika russkogo jazyka v upražnenijach i kommentarijach : morfologija. 3-e izd. Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2005. 423 s. ISBN 5865472925. info
  doporučená literatura
 • DOLEŽELOVÁ, Eva. Lekcii po morfologii russkogo jazyka. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 159 s. ISBN 978-80-210-6232-0. info
 • JANEK, Adam a Julija MAMONOVA. Učebnice současné ruštiny : vhodné i pro samouky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 410 s. ISBN 9788025128589. info
 • MOSKVIN, Vasilij Pavlovič. Pravil'nost' sovremennoj russkoj reči : norma i varianty : teoretičeskij kurs dlja filologov. Rostov na Donu: Feniks, 2006. 252 s. ISBN 5222094685. info
 • BARNET, Vladimír. Ruština pro pokročilé. 4., upr. vyd. Praha: Leda, 2003. 384 s. ISBN 8073350130. info
Výukové metody
Průběžné plnění zadávaných úkolů na základě osvojené teoretické látky a odborné terminologie. Čtení a poslech v ruštině.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu:
1. pravidelná aktivní účast na seminářích;
2.průběžné plnění zadávaných úkolů na základě osvojené teoretické látky;
3. zvládnutí písemné zápočtové práce z probrané látky (je potřeba dosáhnout alespoň 75%).
Informace učitele
Pro prezenční studium platí pravidelná docházka (povoleny jsou 2 absence).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/RJ2MP_PGS1