RJ2MP_SYS2 Seminář ze syntaxe 2

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost ruštiny na úrovni B2-C1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je systematizování a upevnění poznatků o syntaktickém systému ruštiny; osvojování probírané v předmětu syntax 2 látky na praktickém jazykovém materiálu. Seminář bude také zaměřen na shody a rozdíly v porovnávacím česko-ruském plánu. Na konci tohoto kurzu bude student schopen kategorizovat syntaktické jevy ruštiny, ukázat rozdíly ve stavbě věty v ruštině a češtině, tvůrčím způsobem aplikovat nabyté znalosti.
Osnova
 • Slovosled. Porovnání slovosledu v ruské a české výpovědi.
 • Analýza a klasifikace souvětí.
 • Určování souvětí slučovacího a odporovacího.
 • Rozbor souvětí stupňovacího a vylučovacího.
 • Rozbor souvětí důsledkového, vysvětlovacího a důvodového.
 • Souvětí podřadné. Syntaktická analýza.
 • Podřadná souvětí s vedlejšími větami vztažnými.
 • Podřadná souvětí s vedlejšími větami obsahovými.
 • Podřadná souvětí s vedlejšími větami příslovečnými.
 • Analýza a klasifikace souvětí bezespoječného.
 • Složitá souvětí. Jejich rozbor.
 • Procvičení interpunkce v souvětích.
Literatura
  povinná literatura
 • ROZENTAL', Ditmar El'jaševič, Irina Borisovna GOLUB a Margarita Aleksejevna TELENKOVA. Sovremennyj russkij jazyk. 8-e izd. Moskva: Ajris-press, 2006. 443 s. ISBN 5811218524. info
 • FLÍDROVÁ, Helena a Stanislav ŽAŽA. Sintaksis russkogo jazyka v sopostavlenii s češskim. První. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. 163 s. Skriptum. ISBN 80-244-1104-0. info
 • VALGINA, N.S. Sovremennyj russkij jazyk. Šesté. Moskva: Logos, 2001. info
  doporučená literatura
 • LEBEDEVA, M.N. Slovar-spravočnik sintaksičeskoj sočetajemosti glagolov. Moskva, 2006.
 • Russkij jazyk : enciklopedija. Edited by Jurij Nikolajevič Karaulov. Moskva: Bol'šaja rossijskaja enciklopedija, 2003. 703 s. ISBN 5710774308. info
 • BĚLIČOVÁ, Helena a Ludmila UHLÍŘOVÁ. Slovanská věta. Vyd. 1. Praha: Euroslavica, 1996. 277 s. ISBN 8085494272. info
 • BĚLIČOVÁ, Helena a Jan SEDLÁČEK. Slovanské souvětí. 1. vyd. Praha: Academia, 1990. 227 s. ISBN 8020002987. info
Výukové metody
Seminář. Pravidelná příprava na výuku a plnění domácích úkolů. Individuální a skupinová práce.
Metody hodnocení
Podmínky pro udělení zápočtu:
aktivní účast na seminářích (tolerance dvou absencí za semestr);
plnění domácích úkolů;
úspěšné zvládnutí zápočtové písemné práce (materiál celého semestru).
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Studijní opory:
http://ruslng.narod.ru/pravila/syntax/syntaxis.html
http://www.portal-slovo.ru/philology/355/
http://gramota.ru/
Dril "Syntaktická terminologie"
https://is.muni.cz/auth/dril/index?akce=subscription;oblast_id=181;ucebnice_id=28162
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/RJ2MP_SYS2