SP4BK_KOAL Alternativní komunikace

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/2. 24 hodin. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je studenta seznámit s problematikou alternativní a augmentativní komunikace, cílovou skupinou uživatelů a charakteristikou komunikační systémů užívaných v naší i zahraniční praxi, včetně problematiky výběru vhodného komunikačního systému.
Výstupy z učení
Očekávané výstupy:  student má přehled o možnostech využití systémů AAK a jejich klasifikaci, systémech užívaných v naší praxi;  zná principy komunikace prostřednictvím systémů AAK, facilitačních technikách;  orientuje se v oblastech, které je třeba zhodnotit při výběru vhodného komunikačního systému.
Osnova
 • Vymezení problematiky AAK, dělení a klasifikace systémů. Charakteristika a cílová skupina uživatelů.  Komunikační pas a jeho skladba.  Charakteristika a využití systémů – piktogramy, komunikační deník a tabulka.  Charakteristika a využití systému – Znak do řeči.  Charakteristika a využití systémů VOKS.  Charakteristika a využití systémů – sociální a globální čtení.  Technické pomůcky a software užívaný v oblasti alternativní a augmentativní komunikace.   Problematika výběru vhodného komunikačního systému. Techniky facilitace – komunikace s uživatelem AAK.  Využití simulačních pomůcek k rozvoji kompetencí studentů v oblasti logopedické intervence u dětí, žáků s narušenou komunikační schopností.  Koncepce pomůcek AAK – komunikační deníky a tabulky.  Prezentace pomůcek, diskuse.
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠAROUNOVÁ, Jana. Metody alternativní a augmentativní komunikace. Vydání první. Praha: Portál, 2014. 150 stran. ISBN 9788026207160. info
 • Alternativní a augmentativní komunikace : učební text. Edited by Zora Janovcová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 48 s. ISBN 8021032049. info
 • JANOVCOVÁ, Zora. Problematika narušení komunikačního procesu u jedinců s dětskou mozkovou obrnou. 2000. 109 s. info
  neurčeno
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Augmentativní a alternativní komunikace. In Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998. s. 58-62. ISBN 80-85931-51-6. info
 • KUBOVÁ, Libuše. Alternativní komunikace, cesta ke vzdělávání těžce zdravotně postižených dětí. Praha: Tech-Market, 1996. 45 s., [17. ISBN 80-902134-1-3. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, praktická cvičení
Metody hodnocení
Student obdrží zápočet po: - zpracování a prezentaci projektu - AAK pomůcky - splnění písemného testu(podmínkou úspěšného zvládnutí je nutné 75% správných odpovědí). Další požadavky budou sděleny při zahájení výuky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Zapisují studenti CŽV - SPSPC.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/SP4BK_KOAL