SP4BK_ORLF ORL, foniatrie

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/.7. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. (přednášející), Mgr. Jitka Halešová (zástupce)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 23. 10. 8:00–13:50 učebna 30
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je získání základních informací týkajících se problematiky foniatrie.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen prokázat teoretické znalosti z oboru foniatrie.
Osnova
  • Anatomie sluchového ústrojí zevní, střední, vnitřní ucho, centrální část sluchového ústrojí, sluchová dráha, vývoj sluchového orgánu, anatomické poznámky k dýchacím cestám; horní a dolní dýchací cesty. Nos, vedlejší nosní dutiny, nosohltan, hrtan, průdušky, funkce sluchového ústrojí, periferní sluchový analyzátor, centrální sluchový analyzátor, kostní a vzdušné vedení, sluch a věk, sluch a řeč, dýchací cesty; fyziologické poznámky k řečovému ústrojí, mluvní a zvuková stránka řeči, vývoj řeči, vyšetření sluchu u dětí; hračkami, řečí a ladičkami, včasná reedukace, audiologie, audiogram, sluchové ústrojí; poruchy sluchu, řeč; příčiny nemluvnosti a poruch řeči, hlas; poruchy hlasu organického a funkčního charakteru. Hrtan ; poruchy motality hrtanu, zánět hrtanu u dětí.
Literatura
    doporučená literatura
  • ŠLAPÁK, Ivo. Kapitoly z otorhinolaryngologie a foniatrie. Brno: Paido, 1995. 45 s. ISBN 8085931133. info
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Písemný test obsahuje 30 otázek. Je nutných 65 % správných odpovědí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/SP4BK_ORLF