SP4BK_ZSP7 Základy speciální pedagogiky Specifické poruchy učení

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/.7. 8 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Veronika Uhrová (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Problematika specifických poruch učení, etiologie, metody přístupu k dětem s SPU. Rozvoj osobnosti žáka se SPU. Přístupy k žákům se SPU v základní a střední škole, možnosti reedukace a kompenzace.Student si osvojí základní terminologii a legislativu daného předmětu
Osnova
  • Definice specifických poruch učení. Charakteristika jednotlivých poruch (čtení, psaní, počítání, kreslení, hudebnosti, obratnosti). Příčiny (etiologie) SPU. Projevy SPU, prevence SPU. Charakteristika lehké mozkové dysfunkce (LMD), poruchy pozornosti (ADD), poruch pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Příznaky, projevy LMD (ADD, ADHD). Deficity dílčích funkcí, screening SPU. Depistáž SPU, explorace (pozorování, rozbor prací žáků) v běžné třídě základní školy. Školní dotazník. Diagnostika specifických poruch učení, diagnostické metody. Vzdělávání žáků se SPU ve školství ČR. Legislativa týkající se SPU. Hodnocení a klasifikace žáků se SPU. Vzdělávání žáků se SPU v běžné třídě základní školy. Osobnostní specifika osob se SPU (city, volní vlastnosti, vyjadřování, socializace). Základní informace o reedukaci SPU.
Literatura
  • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifické poruchy učení: text k distančnímu vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-232-1. info
  • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Kapitoly ze specifických poruch učení II. Reedukace specifických poruch učení (ed). Brno. Brno: MU, 2005. 152 s. Paido. ISBN 80-210-3613-3. info
  • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Kapitoly ze specifických poruch učení I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 128 s. ISBN 80-210-3613-3. info
Výukové metody
Forma výuky -přednáška - doplněna bude interaktivní diskusí na vybrané téma.
Metody hodnocení
Ukončeno zkouškou.Písemný test - k úspěšnému ukončení musí být 75 % správných odpovědí.
Informace učitele
Doplňující informace jsou umístěny ve studijních materiálech daného předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/SP4BK_ZSP7