SPSMK_RAIN Podpůrná opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/1.3. 16 hodin. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
75 % účast, tvorba případové studie žáka se SVP na podpůrná opatření
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 2 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/2, pouze zareg.: 0/2
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: vysvětlit a popsat stupně podpůrných opatření u žáků se zdravotním postižením, které se poskytují v běžných základních školách v rámci inkluzivního vzdělávání.
Výstupy z učení
Očekávané výstupy: - student je schopen vysvětlit a popsat stupně podpůrných opatření u žáků se SVP - student je schopen sestavit případovou studii žáka s využitím podpůrných opatření na základní škole hlavního vzdělávacího proudu
Osnova
 • • Novela školského zákona • Podpůrná opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního postižení nebo oslabení kognitivního výkonu • Podpůrná opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného postižení a závažného onemocnění • Podpůrná opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení nebo oslabení zrakového vnímání • Podpůrná opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení nebo oslabení sluchového vnímání • Podpůrná opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruchy autistického spektra nebo vybraných psychických onemocnění • Podpůrná opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnosti
Literatura
  povinná literatura
 • • ČADILOVÁ, V., THOROVÁ, K., ŽAMPACHOVÁ, Z. a kol. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb, Část II. Diagnostické domény pro žáky s poruchou autistického spektra. Olomouc: PdF UP, 2012. ISBN 978-80-244-3054-6.
 • • BASLEROVÁ, P. a kol. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb, Část II. Diagnostické domény pro žáky se zrakovým postižením. Olomouc: PdF UP, 2012. ISBN 978-80-244-3051-5.
 • • VALENTA, M. a kol. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb, Část II. Diagnostické domény pro žáky s mentálním postižením. Olomouc: PdF UP, 2012. ISBN 978-80-244-3055-3
 • • POTMĚŠIL, M. a kol. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb, Část II. Diagnostické domény pro žáky se sluchovým postižením. Olomouc: PdF UP, 2012. ISBN 978-80-244-3053-9
 • • VRBOVÁ, R. a kol. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb, Část II. Diagnostické domény pro žáky s narušenou komunikační schopností. Olomouc: PdF UP, 2012. ISBN 978-80-244-3056-0
 • • ČADOVÁ, E. a kol. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb, Část II. Diagnostické domény pro žáky s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Olomouc: PdF UP, 2012. ISBN 978-80-244-3052-2.
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 186 s. ISBN 978-80-210-6221-4. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 146 s. ISBN 8021038195. info
Výukové metody
seminář, teoretické prezentace, diskuse
Metody hodnocení
Případová studie.
Informace učitele
Literatura bude v každém semestru přednášejícím upřesněna.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/SPSMK_RAIN