SV4BP_KZCT Kurz výběrový (cykloturistika)

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/4. 7 dnů. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Soják, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předpokladem pro ukončení předmětu je zvládnutí dovedností pro realizaci vlastního cyklistického kurzu na budoucím či stávajícím pracovišti a plnění vybraných úkolů v rámci terénní výuky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V rámci předmětu - kurzu student: Projde metodickým výcvikem cykloturistiky. Pod přímou supervizí odborných lektorů se seznámí a naučí vést po praktické stránce kurz zaměřený na cykloturistiku s klienty všech věkových skupin Zpracují metodiku a výstupy jejich vedení v rámci zážitkové pedagogiky a volnočasových aktivit.
Osnova
 • Cykloturistika, metodické výstupy v oblasti přípravy a organizace vlastního kurzu, dodržování bezpečnosti a zásad apod. Zvládání dovedností s tím spojených, doprovodný program (hry, soutěže, poznávací vycházky).
Literatura
 • NEUMAN, Jan. Turistika a sporty v přírodě :[přehled základních znalostí a dovedností pro výchovu v přírodě]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 197 s. ISBN 80-7178-391-9. info
 • VYŠKOVSKÝ, Jan. Turistika a sporty v přírodě. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. 98 stran. ISBN 8021015527. info
 • KODEŠ, Jiří, Tomáš DOLEŽAL a Lubomír VAMBERA. Vodní turistika [Kodeš, 1977]. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. 44 s. info
 • ŠTEMPROK, Karel. Vodní turistika [Štemprok, 1975]. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1975. 252 s., [1. info
 • HLAVÁČEK, Miroslav. Turistika. D. 1, [Obecné základy, zimní turistika, vodní turistika]. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 183 s. info
 • WATKINS, David a Meike DALAL. Táboření a turistika. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1995. 128 s. ISBN 80-06-00617-2. info
 • HLAVÁČEK, Miroslav. Turistika. D. 2. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 225 s. info
 • VYŠKOVSKÝ, Jan. Turistika. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 73 stran. ISBN 8021004967. info
 • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk a Václav MERTIN. Hry pomáhají s problémy. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 159 s. ISBN 80-85282-93-3. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Hry v přírodě (Variant.) : Velká encyklopedie her. 1, Hry v přírodě [Zapletal,Ş1987] : Velká encyklopedie her. 1, Hry v přírodě [Zapletal,Ş1995]. info
 • ZAPLETAL, Miloš. Hry na hřišti a v tělocvičně (Variant.) : Velká encyklopedie her. 3, Hry na hřišti a v tělocvičně [Zapletal,Ş1987] : Velká encyklopedie her. 3, Hry na hřišti a v tělocvičně [Zapletal,Ş1997]. info
Výukové metody
Praktická výuka v přírodě.
Metody hodnocení
Kurz (7denní terénní výuka). Ukončení: zápočet. Požadavky k zápočtu: Předmět je koncipován jako sedmidenní terénní výuka (volitelný výcvikový kurs), je ukončen zápočtem (viz předpoklady pro ukončení předmětu).
Informace učitele
Informace a prihlášky na kurz získají studenti na začátku semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SV4BP_KZCT