SV4MP_ICT ICT v práci sociálního pedagoga

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Ing. Martin Dosedla, Ph.D. (přednášející)
Bc. Martin Klubus (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto kurzu je získat zkušenosti, odborné znalosti a samostatnost v řešení konkrétních (nejen) grafických projektů.
Osnova
  • Grafika a design - efektivní nástroj propagace
  • Základní principy tvorby designu (např. stanovení formátu, práce s kompozicí, volba písma, apod.)
  • Základy práce s vektorovou grafikou (Callisto, InkScape)
  • Tvorba multimediálních materiálů a prezentací
  • Nástroje pro týmovou spolupráci
Literatura
  • is.muni.cz/th/174121/pedf_b/
  • http://boss.ped.muni.cz/hrbacek/
Výukové metody
Cvičení, řízené samostudium, přednášky, výstupy studentů
Metody hodnocení
3 praktické úkoly a písemné testy, samostatná prezentace, závěrečný projekt, obhajoba projektu
Informace učitele
http://wrack.ped.muni.cz/elearning/course/view.php?id=83
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SV4MP_ICT