SV4MP_SEN Aktivizace seniorů v praxi

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/3/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SV4MP_SEN/01: St 16:00–16:50 učebna 33, L. Gulová
Předpoklady
Prakticky zaměřená disciplína, kdy studenti pracují v terénu, v prostředí nejrůznějších skupin seniorů. V rámci předmětu studenti ab¬¬solvují praxi v domech seniorů, v klubových zařízeních, v nemocnicích, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v hospicích, v pros¬tředí vzdělávání seniorů, na univerzitách III. věku, v domácím prostředí seniorů, v nejrůznějších oblastech sociální prá¬ce, které mají spojitost se sociální situací seniorů. Studenti v těchto prostředích studují problematiku seniorů, aktivizují nejrůznějším způsobem jednotlivce i skupiny, praxi analyzují a reflektují, výstupem je záznam o praxi - metodika, kterou budou prezentovat v rámci společných setkání. Záz¬nam bude zpracován standardním způsobem, v rozsahu nejméně deseti stran. Součástí předmětu je výzkumné šetření v terénu, studenti se budou zabývat potřebami seniorů a využívání nabídky a pop¬táv¬ky v oblasti gerontagogiky. Výzkumné šetření bude orientováno kvalitativně nebo kvantitativně; výsledky šetření budou pre¬zentovat v rámci cvičení. Výzkumná šetření lze uskutečňovat v týmové práci.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Klíčové výstupy studentů:  Vytvořit nabídku aktivizační činností směrem k seniorské populaci  Kontaktovat vybrané zařízení pro seniory, případně organizace, které nabízí široké spektrum aktivit pro seniory srovnat vývoj sociální pedagogiky v kontextu Evropy a USA  Absolvování praxe v oblasti aktivizace seniorů  Zpracování metodiky a deníku praxe a prezentace výstupů praxe  Aplikace výzkumu do praxe, zpracování studie
Výstupy z učení
Studenti v těchto prostředích studují problematiku seniorů; aktivizují nejrůznějším způsobem jednotlivce i skupiny; praxi analyzují a reflektují; výstupem je záznam o praxi - metodika, kterou budou prezentovat v rámci společných setkání; záznam bude zpracován standardním způsobem, v rozsahu nejméně deseti stran.
Osnova
  • Prakticky zaměřená disciplína, kdy studenti pracují v terénu, v prostředí nejrůznějších skupin seniorů. V rámci předmětu studenti ab¬¬solvují praxi v domech seniorů, v klubových zařízeních, v nemocnicích, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v hospicích, v pros¬tředí vzdělávání seniorů, na univerzitách III. věku, v domácím prostředí seniorů, v nejrůznějších oblastech sociální prá¬ce, které mají spojitost se sociální situací seniorů. Součástí předmětu je výzkumné šetření v terénu, studenti se budou zabývat potřebami seniorů a využívání nabídky a pop¬táv¬ky v oblasti gerontagogiky. Výzkumné šetření bude orientováno kvalitativně nebo kvantitativně; výsledky šetření budou pre¬zentovat v rámci cvičení. Výzkumná šetření lze uskutečňovat v týmové práci. Forma: Praktické aktivity ve vybraných domech seniorů, jedenkrát za měsíc se studenti sejdou s vyučujícím a proběhne evaluace dílčích částí praxe. Předmět je úzce provázaný s gerontagogika a supervize.
Literatura
    povinná literatura
  • GULOVÁ, Lenka. Studentské profesní praxe – možnosti aktivizace seniorů. Brno: MUNIPRESS, 2015. ISBN 978-80-210-8147-5. info
  • PACOVSKÝ, Vladimír. O stárnutí a stáří. Vyd. 1. Praha: Avicenum, 1990. 135 s. ISBN 80-201-0076-8. info
Výukové metody
pedagogická praxe, reflexe praxe
Metody hodnocení
Studenti absolvují 30 hodin přímé aktivizační činnosti v různých zařízeních pro seniory, případně v jejich domácím prostředí. Odevzdají záznam z praxe, reflexe a analýzu z praktické aktivizace seniorů. Součástí je výzkumné šetření problematiky vztahující se k seniorům a jejich zpracování do studie. V závěru výuky proběhne prezentace výsledků z oblasti praxe, prezentace analýzy výzkumu. 1x studie (deník praxe z aktivizace seniorů, reflexe aktivizace v prostředí domova seniorů, metodika práce) 1x stručná prezentace pro reflexi ve skupině studentů Oblasti praxe a výzkumu: Domy seniorů, klubová činnost, vzdělávání seniorů, oblast sociální práce, nemocnice, hospice, domácí prostředí seniorů, volnočasové aktivity atd.
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=2463
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SV4MP_SEN