SV4MP_SVVC Sociologie výchovy a volného času

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
TENTO PŘEDMĚT JE PŘEDMĚTEM PRO STUDENTY STARÉ AKREDITACE - PŘEDMĚT SE NEVYUČUJE.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsahem kursu je sociologický pohled na oblast výchovy a volného času. V tomto období se soustředíme na výzkum subkultur, jejich rituálů a jazyka.
Výstupy z učení
- seznámit se základní terminologií - pochopit základními přítupy - aplikovat znalosti na děje v reálném životě a analzovat je
Osnova
 • Kultura a identita
 • Subkultura, identita
 • Subkultura - specifický jazyk
 • Subkultura - specifické rituály
 • Výzkum subkultur
Literatura
  povinná literatura
 • SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže. Uvedení do problematiky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a. s., 2010. 288 s. Politologie. ISBN 978-80-247-2907-7. info
  doporučená literatura
 • GERSHUNY, Jonathan. Changing times : work and leisure in postindustrial society. New York [N.Y., U.S.] :.: Oxford University Press, 2000. viii, 304. ISBN 019926189X. info
  neurčeno
 • VEBLEN, Thorstein. Teorie zahálčivé třídy. Edited by Miloslav Petrusek, Translated by Jana Ogrocká. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 344 s. ISBN 80-85850-71-0. info
 • GIDDENS, Anthony. Sociologie. Edited by Jan Jařab. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 595 s. ISBN 8072031244. info
 • SEKOT, Aleš. Sociologie v kostce (druhé vydání). 2. vyd. Brno: Paido, 2004. 200 s. ISBN 80-7315-077-8. info
 • HAVLÍK, Radomír a Jaroslav KOŤA. Sociologie výchovy a školy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 174 s. ISBN 80-7178-635-7. info
Výukové metody
semestrální práce - výzkum
Metody hodnocení
Podmínky jsou přesně specifikovány v e-learnigovém prostředí předmětu: http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1767 Zapsaným studentům byl poskytnut klíč ke vstupu hromadným mailem 6. 2. 2012.
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1767
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SV4MP_SVVC