SZ2MP_APdE Aplikace pedagogiky

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc. (přednášející)
PaedDr. Jan Šťáva, CSc. (přednášející)
Mgr. Monika Zemská, DiS., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Moravec (přednášející)
Mgr. Zuzana Vlachová (přednášející)
Bc. et Bc. Jan Fikejs (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Soňa Kudelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 31 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Aktuální pedagogické problémy. Na konci tohoto kurzu bude student schopen interpretovat aktuální problémy pedagogiky a použít informace o těchto problémech k větší informovanosti učitelů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - identifikovat aktuální pedagogické problémy - vytvořit si databázi základních pojmů a jejich vzájemných vazeb - porozumět současným problémům ve školství ČR - použít teoretické informace v praxi - vyjadřovat rozhodnutí o situacích, vztahujících se ke sledované disciplíně na základě nabytých znalostí odvodit i neznámé skutečnosti.
Osnova
 • Aktuální pedagogické informace. Přístupy k žákům s nápadným, resp. rušivým chováním. Negativní sebehodnoceni žáka a jeho příčiny. Vyrušování, neposlušnost a odmítání spolupráce. Zdravotní rizika při pedagogické práci. Psychická zátěž učitelů. Učitelé a optimismus. Nadané dítě - podněty pro práci s nadaným žákem. Styly učení a možnosti jejich rozvíjení. Česká školní inspekce. Problematika genderu. Problematika řízení školy v praxi. Šikana ve školách.
Literatura
 • POSPÍŠIL, Radek. Kapitoly k aktuálním problémům pedagogiky. 1. vyd. MSD, Brno: Katedra pedagogiky, 2009. 100 s. ISBN 978-80-7392-096-8. info
 • JARKOVSKÁ, Lucie. Gender a společnost. In SMETÁČKOVÁ, Irena a Klára VLKOVÁ. Gender ve škole. Praha: Otevřená společnost, o.p.s., 2005. s. 26-31. ISBN 80-903331-2-5. info
 • KASÍKOVÁ, Hana. Učime (se) spolupráci spoluprací. 1. vyd. Kladno: AISIS, 2005. 141 s. ISBN 8023946684. info
 • BERAN, Vít. Učím s radostí :zkušenosti, lekce, projekty. Vyd. 1. Praha: Agentura Strom, 2003. 237 s. ISBN 80-86106-09-8. info
 • KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení a vyučování : teoretické a praktické problémy. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2001. 179 stran. ISBN 8024601923. info
 • MAŇÁK, Josef. Stručný nástin metodiky tvořivé práce ve škole. Brno: Paido, 2001. 46 stran. ISBN 8073150026. info
 • Kafomet :katalog forem a metod práce pro I. a II. stupeň. Edited by Petr Hodek. Třebíč: Infra, 2000. [263] s. v. ISBN 80-902814-0-0. info
 • GRECMANOVÁ, Helena, Eva URBANOVSKÁ a Petr NOVOTNÝ. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2000. 160 s. Edukace. ISBN 80-85783-28-2. info
 • ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi :jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. Vyd. 1. Praha: Portál, 1995. 95 s. ISBN 80-7178-049-9. info
 • KAŠOVÁ, Jitka. Škola trochu jinak : projektové vyučování v teorii i praxi. Vyd. 1. Kroměříž: IUVENTA, 1995. 81 s. : il. info
 • ČERVENKA, Stanislav. Jak měnit a rozvíjet vlastní školu? :o individuálních projektech škol. Edited by Miluše Havlínová. Vyd. 1. Praha: Agentura Strom, 1994. 126 s. ISBN 80-901662-2-9. info
Výukové metody
teoretická příprava formou přednášky se samostatným studiem odborných zdrojů
Metody hodnocení
Zápočet - seminární práce v rozsahu 6 stránek, kterou student odevzdá v elektronické nebo tištěné podobě vyučujícímu do dohodnutého termínu
Informace učitele
Aktuální pedagogické informace. Přístupy k žákům s nápadným, resp. rušivým chováním. Negativní sebehodnoceni žáka a jeho příčiny. Vyrušování, neposlušnost a odmítání spolupráce. Zdravotní rizika při pedagogické práci. Psychická zátěž učitelů. Učitelé a optimismus. Nadané dítě - podněty pro práci s nadaným žákem. Styly učení a možnosti jejich rozvíjení. Česká školní inspekce. Problematika genderu. Problematika řízení školy v praxi. Šikana ve školách.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SZ2MP_APdE