SZ7BK_DTI1 Informační technologie 1

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0.3/0. 4 hodiny. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Svatoslav Ondra (cvičící)
Mgr. Karel Picka (cvičící)
Mgr. et Mgr. Tomáš Sklenák (cvičící)
Bc. et Bc. Jan Fikejs (pomocník)
Garance
Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 1000 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/1000, pouze zareg.: 0/1000, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/1000
Jiné omezení: předmět je určen jen pro opakující studenty
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student:
rozumět základní odborné terminologii z oblasti informačních a komunikačních technologií;
umět vyhledávat informace na Internetu;
umět stahovat, editovat a konvertovat obrázky;
být schopný stahovat video z video serverů;
editovat video a zvuk, exportovat do různých formátů;
umět pracovat v textovém editoru, zvládat psaní výukového textu s dodržením zadaných formálních úprav;
používat automatizované postupy při tvorbě výukových textů, odkazy a záložky, správně citovat použité prameny;
umět vytvořit multimediální výukovou prezentaci;
být schopný konverze dokumentů a prezentací do formátů vhodných pro publikování na web;
Osnova
  • Základní pojmy a principy činnosti PC. Operační systémy. Počítačové sítě. Údržba PC.
  • Správa souborů.
  • Zpracování textu. Základy typografie.
  • Zpracování tabulek.
  • Zpracování výukových prezentací.
  • Multimédia, video, zvuk.
  • Internet a komunikace. Problematika citování. Bezpečnost v IT.
Literatura
  • SAK, Petr a Jiří MAREŠ. Člověk a vzdělání v informační společnosti : [vzdělávání a život v komputerizovaném světě]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 290 s. ISBN 9788073672300. info
Výukové metody
praktická cvičení na počítači s potřebným software, distanční vzdělávání
Metody hodnocení
Splnění testu teoretických znalostí a praktického úkolu a získat minimálně 60 bodů (max. 100).
Navazující předměty
Informace učitele
http://elmood.ped.muni.cz
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SZ7BK_DTI1