SZ7BK_SLE1 Školská politika, školský systém a legislativa I

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/.5. 6 hodin. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PaedDr. Jan Šťáva, CSc. (přednášející)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (cvičící)
Garance
PaedDr. Jan Šťáva, CSc.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PaedDr. Jan Šťáva, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům orientaci v současném školském systému České republiky, v jeho organizaci, řízení a evaluaci, a také v koncepčních otázkách vzdělávání a výchovy. Měli by si vytvořit přehled o právní problematice ve školství (školská legislativa), znát základy školského (třídního) managementu a být připraveni na týmovou spolupráci v rámci pedagogického sboru školy.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět základním pojmům studované disciplíny - vysvětlit vztahy a souvislosti mezi sledovanými atributy předmětu
Osnova
 • *Školství a školský systém jako obraz stavu společnosti, školská politika EU, nejznámější evropské projekty zaměřené na školství a vzdělávání. *Školská politika ČR. *Národní program rozvoje vzdělávání v ČR a kurikulární dokumenty *Struktura českého školství a vzdělávací systém. *Školský management. *Financování školství. *Marketing školy. *Žákladní školská legislativa. *Evaluace školy, výchovy a vzdělávání. *Řízení provozu školy. *Klima školy a klima třídy. *Spolupráce vedení školy s jinými organizacemi.
Literatura
 • RYBÁŘ, Radovan. Nové přístupy ve výuce společenských věd. In Nové přístupy ve výuce společenských věd. první. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. s. 32 - 39. ISBN 80-7204-457-5. info
 • PRÁŠILOVÁ, Michaela. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro pedagogické pracovníky. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 212 s. ISBN 8024414155. info
 • FRIEDL, Arnošt. Školské zákony :(školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících, zákon o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy) : zapracovány prováděcí předpisy : komentář : seznam platných předpisů MŠMT, souvisejících předpisů ČR. Praha: Eurounion, 2005. 701 s. ISBN 8073170434. info
 • PRÁŠILOVÁ, Michaela. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. 164 s. ISBN 8024406764. info
 • Školský management I : mezinárodní sborník. Edited by Ludvík Eger - Dagmar Jakubíková. 1. vyd. V Chebu: Západočeská univerzita, 1999. 106 s. ISBN 8070825871. info
 • EGER, Ludvík. Efektivní školský management. Vyd. 1. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity, 1998. 224 s. ISBN 80-7082-430-1. info
 • SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketing školy. 1. vyd. Zlín: EKKA, 1996. 382 s. ISBN 80-902200-8-8. info
 • SVOBODA, Jiří. Úvod do teorie a praxe školského managementu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. 160 s. ISBN 8071840254. info
 • BACÍK, František, Jaroslav KALOUS a Jiří SVOBODA. Úvod do teorie a praxe školského managementu. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1995. 256 s. ISBN 8071840106. info
Výukové metody
Výukové metody ve vyučovacím jazyce: teoretická příprava formou přednášky se samostatným studiem odborných zdrojů a využitím materiálů v elektronické podobě
Metody hodnocení
přednášky,součástí absolvování předmětu je test z BOZP,za který úspěšní studenti obdrží osvědčení. Ukončení předmětu: písemný test nebo ústní zkouška: - písemný test má 15 otázek, k úspěšnému splnění je nutné zodpovědět 50% otázek správně
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SZ7BK_SLE1