SZ7BK_UFI Úvod do filosofie

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/.4. 4 hodiny. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Erika Vonková (přednášející)
Mgr. Daniela Cincibus Vacková (pomocník)
Bc. Dana Peňázová (pomocník)
Garance
PhDr. Mgr. Erika Vonková
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kursu by studenti měli být schopni pochopit a interpretovat vybrané historické způsoby uchopení pojmu "filosofie", které ovlivňují způsob myšlení, přístup ke světu i sobě samému u člověka 21.století.
Osnova
  • 1. Filosofie a filosofování 2. Hérakleitovo hledání sebe samého 3. Platónův člověk člověkem dvou světů 4. Základní otázka helénismu a její řešení(stoicismus a epikureismus) 5. Desaertova cesta ke "Myslím, tedy jsem" a její důsledky 6. Lockova teorie poznání 7. Berkeleyova kritika Johna Locka 8. Humův agnosticismus 9. Kantův koperníkovský obrat a jeho fatální důsledky 10. Schopenhauerův voluntarismus 11. F.Nietzsche- nihilismus a jeho důsledky pro 20.století 12.Člověk, epicentrum francouzských existencialistů
Literatura
  • BLECHA, Ivan. Filosofie. 4. opr. a rozš. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 279 s. ISBN 80-7182-147-0. info
  • TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení : (od Thaléta k Rousseauovi). 3. vyd. Praha: Paseka, 2000. 374 s. ISBN 8071852783. info
  • HORYNA, Břetislav. Filosofický slovník. Olomouc: Olomouc, 1998. ISBN 80-7182-064-4. info
  • SARTRE, Jean-Paul. Slova [Sartre, 1992]. Praha: Svoboda, 1992. ISBN 80-205-0270-X. info
  • NIETZSCHE, Friedrich. Tak pravil Zarathustra. Olomouc: Votobia, 1992. 301 s. ISBN 80-85619-28-8. info
  • SARTRE, Jean-Paul. Zeď. Translated by Josef Čermák. Vyd. 2., přehl. Praha: Odeon, 1992. ISBN 8020703454. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Ukončení předmětu písemný zápočet-test: 18 z 25 otázek správně
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=2076
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/SZ7BK_UFI