SZ7BP_1RB1 Ruština pro pedagogy - A

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Kateryna Hertlová (přednášející)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Gabriela Hublová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ7BP_1RB1/01: St 18:00–19:50 učebna 63, K. Hertlová
Předpoklady
CJV_RJA2 Vstupní test A2 - Ruština
Úspěšně absolvovaný předmět CJV_RJA2 – Vstupní test A2 - RJ. Znalost ruského jazyka na mírně pokročilé úrovni (14 lekcí z učebnice Ruština nejen pro samouky, Nekolová a kol., LEDA 2007).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Nutno mít absolvovaný Vstupní test CJV_RJA2.
Mateřské obory/plány
předmět má 31 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jazykový kurz na úrovni B1. Cílem výuky je pomoci studentům dosáhnout úrovně B1, zlepšovat všechny jazykové schopnosti (poslech, čtení, mluvení, psaní) a také gramatické a lexikální jevy, prohloubit a upevnit základní znalosti akademického jazyka, dále dovednosti jako příprava a předvedení prezentace, vyjadřování vlastního názoru atd.
Osnova
 • Obecné cíle: 1) rozvinout dovednost mluvení(se zřetelem na správnou výslovnost) tak, aby studenti byli schopni komunikovat o běžných tématech(seznámení se, bydlení,cestování, ubytování, volný čas) a tématech týkajících se studia (studovaný obor, zkoušky) 2) rozvinout dovednost čtení tak, aby studenti uměli číst obecné a jednodušší odborné texty tištěné i psané rukou 3) rozvinout poslechové dovednosti tak, aby studenti rozuměli slyšenému z oblasti každodenního života 4) rozvinout dovednost psaní, aby studenti bez problému zvládli psanou azbuku, aby dokázali sestavit žádost, dopis, blahopřání 5) rozvinout a upevnit znalost obecné gramatiky a základních jevů odborného stylu.
Literatura
  doporučená literatura
 • JANEK, Adam a Julija MAMONOVA. Učebnice současné ruštiny : vhodné i pro samouky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 410 s. ISBN 9788025128589. info
 • IVANOVA, Marija a Michal FRANTA. Ruština : otázky & odpovědi : nejen k maturitě. 2. vyd. Dubicko: INFOA, 2010. 183 s. ISBN 9788072406081. info
 • KAGUŠEVA, Maria a Julija MAMONOVA. Cvičebnice ruštiny : gramatika, konverzace, slovní zásoba. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007. 214 s. ISBN 9788025118351. info
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vyd. 2. Voznice: Leda, 2007. 535 s. ISBN 9788073351120. info
 • MISTROVÁ, Veronika, Danuše OGANESJANOVÁ a Jelena TREGUBOVÁ. Cvičebnice ruské gramatiky :12000 příkladů s řešením na protější straně. 1. vyd. Praha: Polyglot, 2004. 569 s. ISBN 80-86195-29-5. info
 • BALCAR, Milan. Ruská gramatika v kostce. Vyd. 1. Praha: Leda, 1999. 125 s. ISBN 80-85927-56-X. info
Výukové metody
Poslechová cvičení (s doplňujícími otázkami a následnou diskusí), nácvik porozumění čtenému odbornému a specifickému textu, překlad do češtiny, psaní CV, oficiální korespondence, procvičení a rozšíření obecné gramatiky a jevů odborného stylu, procvičení a rozšiřování obecné, obecně-vědní a odborné slovní zásoby, práce se slovníky, obecná a akademická konverzace.
Metody hodnocení
Podmínky k udělení zápočtu: 1) docházka (max. 2 absence), 2) aktivní účast na seminářích + splnění úkolů zadaných v průběhu semestru, 3) průběžný test (20 bodů), 4) zadání psaní (15 bodů), 5) prezentace (15 bodů), 6) zápočtový test (50 bodů). Celkem 100 bodů, min. 65 bodů (65 %). Pro udělení zápočtu musí student splnit všechny výše uvedené požadavky.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Pro úspěšné ukončení předmětu jsou předepsány v semestru průběžné kontroly, jejichž výsledky jsou započítávány do závěrečného hodnocení. Jazykový kurz neni určen pro začátečníky.
Předmět je vyučován každoročně.
Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu CJV_RJA2 (obvykle v lednu).
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/SZ7BP_1RB1