SZ7BP_2RB1 Ruština pro pedagogy - B

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateryna Hertlová (cvičící)
Mgr. Radim Herout (pomocník)
Mgr. Gabriela Hublová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
SZ7BP_1RB1 Ruština pro pedagogy - A
Úspěšně absolvovaný předmět CJV_RJA2 – Vstupní test A2 - RJ. Kurz je určen pro studenty min. se znalostí ruštiny na úrovni A2 dle SERR.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Kurz navazuje na předmět Ruština A z JS.
Mateřské obory/plány
předmět má 66 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem výuky je rozvinout a doplnit základní dovednosti potřebné ke studiu odborné literatury, rozvinout dovednosti poslechové, komunikační, psaní v oblasti obecné i odborné.
Osnova
 • Obecné cíle: 1) rozvinout dovednost mluvení (se zřetelem na správnou výslovnost) tak, aby studenti byli schopni komunikovat o běžných tématech(seznámení se, bydlení,cestování, ubytování, volný čas) a tématech týkajících se studia (studovaný obor, zkoušky) 2) rozvinout dovednost čtení tak, aby studenti uměli číst obecné a jednodušší odborné texty tištěné i psané rukou 3) rozvinout poslechové dovednosti tak, aby studenti rozuměli slyšenému z oblasti každodenního života 4) rozvinout dovednost psaní, aby studenti bez problému zvládli psanou azbuku, aby dokázali sestavit žádost, dopis, blahopřání 5) rozvinout a upevnit znalost obecné gramatiky a základních jevů odborného stylu.
Literatura
  povinná literatura
 • JANEK, Adam a Julija MAMONOVA. Učebnice současné ruštiny : vhodné i pro samouky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 410 s. ISBN 9788025128596. info
  doporučená literatura
 • IVANOVA, Marija a Michal FRANTA. Ruština : otázky & odpovědi : nejen k maturitě. 2. vyd. Dubicko: INFOA, 2010. 183 s. ISBN 9788072406081. info
 • KAGUŠEVA, Maria a Julija MAMONOVA. Cvičebnice ruštiny : gramatika, konverzace, slovní zásoba. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007. 214 s. ISBN 9788025118351. info
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vyd. 2. Voznice: Leda, 2007. 535 s. ISBN 9788073351120. info
 • BALCAR, Milan. Ruská gramatika v kostce. Praha: LEDA, 1999. 125 stran. ISBN 808592756X. info
Výukové metody
Poslechová cvičení (s doplňujícími otázkami a následnou diskusí), nácvik porozumění čtenému odbornému a specifickému textu, překlad do češtiny, psaní CV, oficiální korespondence, procvičení a rozšíření obecné gramatiky a jevů odborného stylu, procvičení a rozšiřování obecné, obecně-vědní a odborné slovní zásoby, obecná a akademická konverzace, nácvik mini-prezentace (studovaný obor).
Metody hodnocení
Podmínky k připuštění ke zkoušce: 1) docházka (max. 2 absence), splnění úkolů zadaných v průběhu semestru, aktivní účast, 2) prezentace (8 bodů), 3) zadání čtení (12 bodů), 4) průběžný test (20 bodů), 5) závěrečný test (60 bodů) - poslech, gramatickou a lexikální část, čtení a psaní. Min. 65 % (65 bodů ze 100 bodů). Pro připuštění k závěrečnému testu musí student splnit všechny výše uvedené požadavky (1-4).
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
Dle nového stud. řádu je zavedeno hodnocení „X“ – Pokud student nesplní průběžné úkoly a nenaplní požadavky v průběhu semestrální výuky dle pokynů vyučujícího, vyučující zaznamená do IS MU hodnocení „X“. Toto hodnocení znemožňuje studentovi přihlášení k ukončení předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Kurz úrovně B1 zakončený písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SZ7BP_2RB1