SZ7BP_AVT Digitální technologie

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jan Válek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Lucie Viková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ7BP_AVT/Kombi01: So 9. 3. 9:00–12:50 učebna 3, J. Válek
Předpoklady
Dobrá znalost práce s multimediálním počítačem
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 32 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/32, pouze zareg.: 0/32
Mateřské obory/plány
předmět má 64 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen aplikovat získané vědomosti ve výuce. Na konci tohoto semestru bude student schopen posoudit možnosti využití digitální techniky ve výuce.
Osnova
  • Práce učitele se statickou projekcí Příprava podkladů pro projekci zpětným projektorem (makrodiapozitivy, transparenty, průhledné fólie) Příprava materiálů pro projekci vizualizérem (textové materiály, fotografie, drobné trojrozměrné předměty, výstřižky z papíru, textilií, .) Práce s digitálním fotoaparátem (akce školy, dokumentace krizových situací, dokumentace prací žáků, soutěží, ), projekce fotografií Tisk a kopírování materiálů pro projekci (černobílý, barevný, na papír a průhledné fólie) Příprava vyučovací jednotky podporovanou statickou projekcí Internetové multimediální aplikace ve výuce Příprava výuky a školních akcí s využitím vhodných www stránek Vyhledávání informací, zadávání úkolů žákům Začlenění Internetu do vyučovací jednotky Přenos obrazu a zvuku pomocí Internetu, videokonference Informační systém Masarykovy univerzity Školní výukové programy, přehled a zařazení do výuky Videosystémy ve škole Práce s digitální kamerou ve škole i při mimoškolních akcích Úprava záznamu digitální střižnou s využitím didaktických zásad Přepis na kazetu VHS, včlenění videosekvence do vyučovací jednotky Výukové videoprogramy: přehled, katalogy Vlastní návrh vhodné videosekvence Záznam a následný rozbor vyučovací jednotky Tvorba prezentací a agenda ve škole Příprava skenování snímků s pedagogickou tématikou Zvukový záznam školní činnosti digitálním záznamníkem Www kamerka a její možnosti v pedagogickém procesu Sestavení výukové prezentace Řídící software ve školských zařízeních Pedagogický software
Literatura
  • Viz informace učitele !!
Výukové metody
Výklad, rozhovor, řešení problémů, brainstorming, samostatná práce.
Metody hodnocení
Zápočet: účast a splnění čtyř úkolů. Závěrečný projekt.
Informace učitele
Literatura: Konupčík, Pavel - Kryzan, Otto. Multimediální cvičení z didaktických technologií. 1. vyd. PdF MU v Brně, 2004. Konupčík, P. Didaktické technologie pro pedagogické pracovníky. Brno: MU, 2002. Konupčík, P. Cvičení z didaktických technologií. Brno: MU, 2002. Hrbáček, J. Základy práce s PC.Brno:MSD,2002. KDT. Další literatura na www stránkách katedry. STRUŽKA, A. Videotechnika v praxi. Brno: PDF MU, 1990. STOJAN, M. A KOL. Informační technologie I. díl. Brno: Masarykova univerzita, 1993. FRANCŮ,M. Word 6.0 pro Windows. Brno: Masarykova univerzita,1997. RŮŽIČKA, O. Word 2000. Brno: CCB s.r.o., 2000. MAGERA, I. Microsoft PowerPoint 2000 CZ. Brno: CCB s.r.o., 2000. KUKUČKA, J. Internet. Brno: CCB s.r.o., 2000. SLAVÍK, J., NOVÁK, J. Počítač jako pomocník učitele. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. ČERNOCHOVÁ, M., KOMRSKA, T., NOVÁK, J. Využití počítače při vyučování: náměty pro práci dětí s počítačem. 1. vyd. Praha: Portál, 1998.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Znalost práce s PC. Orientace ve složitějším software.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/SZ7BP_AVT