SZ7BP_DTLO Logika

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ondřej Nečas (cvičící)
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Lucie Viková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 950 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/950, pouze zareg.: 0/950
Mateřské obory/plány
předmět má 87 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seznámení studentů se základními myšlenkami logiky jako východiska obecné metodologie věd. Formální jazyky Konjunkce Disjunkce Ekvivalence Implikace Obecné a existenční kvantifikátory Predikátová logika Třídová logika Metodologie empirických věd Metodologie sociálních věd Metodologie matematických věd
Osnova
  • 1. Jazyk a myšlení 2. Úloha logiky v učitelském vzdělání 3. Výroková logika 4. Pravidla správného usuzování, formální teorie 5. Predikátová logika 6. Teorie pojmu 7. Definice 8. Využití principu logiky v metodologii 9. Metody věd empirických 10. Metody deduktivních věd
Literatura
  • STRACH, Jiří. Logika. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 82 s. ISBN 8021030666. info
Výukové metody
Přednáška, průběžné testování, domácí příprava
Metody hodnocení
Přednáška, průběžné testování, v případě nesplnění průběžných testů počítačový test z celé látky
Informace učitele
http://boss.ped.muni.cz/vyuka/material//Logika/SKRIPTALopravene.swf
SOUSEDÍK, P. Logika pro studenty humanitních oborů. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1999. 175s. ISBN 80-7021-306. MATERNA, P. Svět pojmů a logika. Praha: Filosofia, 1995. 132 s. ISBN 80-7007-078. ŠTĚPÁN, J. Formální logika. 2. přeprac. vyd. Olomouc: FIN, 1995. 109 s. ISBN 80-17182-004-0. TUGENDHAT, E. Logicko-sémantická propedeutika. Praha: Petr Rezek, 1997. 237 s. ISBN 80-86027-02-3. ŠVANDOVÁ, B.; JELÍNEK, M. Argumentace a umění komunikovat Brno: PdF MU, 1999. 330 s. ISBN 1-210-2186-1. GAHÉR, F. Logika pre každého. Bratislava: Iris, 1995. 269 s. ISBN 80-967013-9-8.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SZ7BP_DTLO