SZ7MP_SLE2 Školská politika, školský systém a legislativa II

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jarmila Bradová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. František Tůma, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniela Cincibus Vacková (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Soňa Kudelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 46 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem výuky školského managementu je seznámit studenty s pojetím a Obsahem předmětu školského managementu, hlavními současnými směry a koncepcemi, stejně jako s ekonomickými možnostmi a nástroji v oblasti školství , se základními pojmy školského managementu, osvojit si základy právního vědomí a jednání na základě znalostí školské i občanské pracovněprávní problematiky, aby se mohli stát aktivními členy společenského systému řízení, podílet se na řízení svého pracoviště, vytvářet jeho profil a pověst. Budoucí učitelé jsou vedeni k aktivní účasti na řízení školství a k tomu, aby byli schopni se podílet na usměrňování a vytváření školské politiky. Učí se chápat základní systémy řízení, efektivní metody řízení školství, výchovy a vzdělávání. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět základním pojmům studované disciplíny a vysvětlit vztahy a souvislosti mezi sledovanými atributy předmětu
Osnova
 • Vzdělávací politika a makrořízení výchovy a vzdělávání. Funkce, etapy a činnosti řízení výchovně vzdělávacích institucí. Osobnost vedoucího pracovníka. Psychologické aspekty řízení školy. Vzdělávací standardy jako nástroj řízení pedagogického procesu. Základní právní normy řízení výchovy a vzdělávání v ČR (zákony, vyhlášky). Marketing a škola. Vnější prostředí školy. Struktura vzdělávací soustavy v ČR. Vnitřní prostředí školy. Klima školy. Kultura školy. Evaluace školy. Školství a školská politika v EU.
Literatura
 • OBST, Otto. Manažerské minimum pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 121 s. ISBN 8024413590. info
 • SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketingové řízení školy. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. 300 s. ISBN 8073571765. info
 • EGER, Ludvík. Řízení školy při zavádění školního vzdělávacího programu. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2006. 224 s. ISBN 8072385836. info
 • EGER, Ludvík. Personální řízení : (se zaměřením na školství). Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004. 68 s. ISBN 8070837993. info
 • EGER, Ludvík. Strategie rozvoje školy. 1. vyd. Plzeň: Cechtuma, 2002. 111 s. ISBN 80-903225-6-5. info
 • EGEROVÁ, Dana. Image školy. Edited by Ludvík Eger. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2000. 22 s. ISBN 8070834404. info
 • Kultura školy. Edited by Ludvík Eger - Dagmar Jakubíková. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2000. 31 s. ISBN 8070834412. info
 • Školský management I : mezinárodní sborník. Edited by Ludvík Eger - Dagmar Jakubíková. 1. vyd. V Chebu: Západočeská univerzita, 1999. 106 s. ISBN 8070825871. info
 • EGER, Ludvík. Efektivní školský management. Vyd. 1. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity, 1998. 224 s. ISBN 80-7082-430-1. info
 • OBST, Otto. Základy školského managementu pro učitele. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1998. 109 s. ISBN 8070679417. info
 • SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketing školy. 1. vyd. Zlín: EKKA, 1996. 382 s. ISBN 80-902200-8-8. info
 • OBST, Otto. Úvod do teorie řízení výchovy a vzdělávání ve školství pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1995. 84 s. ISBN 8070674709. info
Výukové metody
Výukové metody ve vyučovacím jazyce: teoretická příprava formou přednášky se samostatným studiem odborných zdrojů
Metody hodnocení
Ukončení: písemný test má 15 otázek, k úspěšnému splnění je nutné zodpovědět 100 - 45 % otázek správně
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SZ7MP_SLE2