TE2MP_CDI3 Cvičení z didaktiky 3

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Garance
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět pouze pro opakující studenty
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je: a) získat základní schopností a dovedností úspěšně organizovat a řídit vyučovací proces v technických předmětech a v předmětech obsahujících tématiku informačních technologií b) osvojit si vědomostí a dovedností pro použití a tvorbu různých organizačních forem, vyučovacích metod a prostředků výuky.
Osnova
 • 1. Práce montážní a demontážní, použití technických stavebnic (technická dokumentace – návody, montáž a demontáž, tvořivá práce, didaktické hračky, skutečná zařízení).
 • 2. Práce montážní a demontážní, použití elektrotechnických a elektronických stavebnic (schémata, návody, montáž a demontáž, didaktické využití).
 • 3. Provoz a údržba domácnosti (vybrané stavební, malířské, instalatérské a zámečnické práce, obsluha domácích spotřebičů, údržba oděvů a textilií, likvidace odpadu, bezpečná údržba elektrických spotřebičů, ekonomika domácnosti).
 • 4. Odborná exkurze jako progresivní vyučovací forma (teoretická i praktická příprava, návštěva konkrétního provozu, nabídka pro základní školy).
 • 5. Netradiční vyučovací metody a prostředky v předmětech technického charakteru (vlastní návrh výuky progresivní vyučovací metodou na vybrané téma).
 • 6. Využití technického muzea v pedagogické praxi (vlastní návrh návštěvy vybrané expozice s cílem zvýšení efektivity klasické výuky).
 • 7. Ochrana zdraví při práci ve školních dílnách a laboratořích (povinnosti učitelů a žáků, předpisy – Zákoník práce č.65/1965 Sb, Vyhláška 64/2005 Sb., Školský zákon)
 • 8. Samostatná tvořivá činnost žáků na základní škole – řešení technických úkolů, návrh výrobku pro základní školu (technická dokumentace – výrobní výkres, pracovní postup, design, praktická využitelnost).
Literatura
 • FRIEDMANN, Zdeněk. Didaktika předmětů technického a informačně technologického charakteru. Brno: 2013, dostupné z http://wrack.ped.muni.cz/elearning/mod/resource/view.php?id=798
 • FRIEDMANN, Zdeněk a Pavel PECINA. Didaktika odborných předmětů technického charakteru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 88 s. ISBN 978-80-210-6300-6. info
 • FRIEDMANN, Zdeněk. Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ - základní dílo. základní dílo. Praha: Raabe, 2007. 150 s. info
 • FRIEDMANN, Zdeněk. Profesní orientace žáků. In STŘELEC, S. Studie z teorie a metodiky výchovy. Brno: Masarykova Univerzita, 2005. s. 165-176. studie. ISBN 80-210-3687-7. info
 • FRIEDMANN, Zdeněk. Didaktika technické výchovy. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1993. 50 s. ISBN 8021007648. info
Výukové metody
Písemná teoretická příprava na vyučovací hodiny. Praktická realizace cvičných mikrovýstupů.
Metody hodnocení
2 cvičné výstupy před seminární skupinou, aktivní účast při vystoupení ostatních studentů (min.80%), vypracování 2 vzorových příprav na vyučovací hodiny, realizace vlastních netradičních didaktických nápadů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/TE2MP_CDI3