TE2MP_PC1 Praktické činnosti na ZŠ 1 (dřevo, plasty)

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Vybíral, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Vybíral, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 26 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/26, pouze zareg.: 0/26, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/26
Jiné omezení: Předmět pouze pro opakující studenty
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu je student schopen: - Vysvětlit možnosti využití dřeva ve výuce praktických činností na druhém stupni základní školy. - Definovat didaktické hry a dřevěné hračky, vhodné pro návrh a realizaci ve výuce. - Navrhnout a zhotovit vhodný výrobek pro využití ve výuce.
Osnova
  • Témata: Úvod do problematiky, objasnění významu řešené problematiky, hry a hračky ve vzdělávání žáků ve škole i ve volném čase Hry ze dřeva, popis vybraných her, hry vhodné pro návrh a realizaci na druhém stupni ZŠ Hračky ze dřeva, popis vybraných hraček. Hračky vhodné pro návrh a realizaci na druhém stupni ZŠ
Literatura
  • PECINA, PAVEL a Josef PECINA. Materiály a technologie-dřevo. Brno: MU, 2006. 132 s. ISBN 80-210-4013-0. info
Výukové metody
Přednáška, instruktáž, práce v dílně.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Požadavky k zápočtu: - Znalost problematiky v rozsahu, určeném vyučujícím. - Návrh, vypracování technické dokumentace a zhotovení výrobku podle pokynů vyučujícího.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/TE2MP_PC1