TE2MP_PC3 Praktické činnosti na ZŠ 3 (elektrotechnika, elektronika)

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Gabriela Jančíková
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Jiné omezení: Předmět pouze pro opakující studenty
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po skončení kuzzu bude student schopen: - Vysvětlit možnosti zařazení elektrotechniky a elektroniky do výuky praktických činností. - Navrhnout a vypracovat projekt výuky elektroniky na základní škole.
Osnova
  • - Úvod -Význam a zařazení elektroniky ve výuce na druhém stupni ZŠ -Možnosti elektroniky v dnešní době, motivace -Návaznosti elektroniky na RVP, možnosti zařazení do ŠVP - Znalostní základna učitele pro výuku elektroniky na druhém stupni ZŠ z hlediska odborné složky - Didaktika elektroniky na druhém stupni ZŠ, vymezení problému, proces výuky elektroniky na ZŠ
Literatura
  • MAŤÁTKO, Jan. Elektronika. 4. vyd., v Idea servis 2. Praha: Idea Servis, 1997. 271 s. ISBN 80-85970-20-1. info
Výukové metody
Přednáška, práce v dílně, samostatná práce.
Metody hodnocení
Ústní zkouška a písemný test.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/TE2MP_PC3