TI0009 Lidové tradice a řemesla v praktických činnostech

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 8 h. konz./sem. (komb. stud.). 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Jitka Řehořová (přednášející)
Mgr. Petr Vybíral, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Vybíral, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Vybíral, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 16:00–17:50 učebna 47 a každý sudý čtvrtek 16:00–17:50 učebna 47
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
TI0009/LICHY_CT_ONLINE: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Řehořová
TI0009/SUDY_CT_ONLINE: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Řehořová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání vědomostí a dovedností v oblasti technik práce s prvky lidových tradic a řemesel. Ve cvičeních se studenti seznámí se současným pojetím v práci s přírodními a technickými materiály, s pracovními pomůckami a nástroji a aplikují tyto poznatky při realizaci námětů z přírodnin, papíru a kartonu, drátu, fólie a modelovacích hmot.
Výstupy z učení
Studenti: Navrhnou a popíšou pracovní pomůcky a nástroje používané při práci s přírodními a technickými materiály. Vysvětlí zásady bezpečnosti a hygieny práce. Zhotoví zvykoslovné předměty inspirované tradičními řemesly a lidovými zvyky.
Osnova
  • Sylabus cvičení: 1. - 3. týden: Práce s přírodními materiály, přehled současných technik a jejich tematické využití podle ročních období – březové, vrbové proutí, plody, listy, sláma, seno, kůže, pedig. 4. - 6. týden: Práce s papírem - skládání, stříhání, modelování, pletení a dekorování z papíru – origami, kusudama, papírové ruličky, candy bag, tea bag, decoupage, papmaché. 7. - 9. týden: Práce s technickými materiály – techniky drátování a oplétání, korálky, macramé, látky, stuhy, vakuové tváření plastových fólií. 10. - 12. týden: Netradiční materiály – polymerové hmoty, FIMO, sádra, práškové smalty.
Literatura
  • KARPETOVÁ, Barbara a Kateřina ŽALSKÁ. Nenuda : v duchu českých tradic. Photo by Pavel Štecha. 1. vyd. Praha: Prostor, 1996. 55 s. ISBN 8085190397. info
Výukové metody
Praktická cvičení.
Metody hodnocení
Ve cvičení studenti aplikují získané vědomosti a teoretické poznatky na cvičných výrobcích.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/TI0009