BKR_BAPR Bachelor Thesis

Faculty of Economics and Administration
Spring 2017
Extent and Intensity
0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Jakub Černík (seminar tutor)
Ing. Petr Halámek, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Simona Hrabalová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc. (seminar tutor)
Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Vilém Pařil, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Ondřej Petr, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Petr Šašinka, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Martin Šauer, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Veronika Šranková (seminar tutor)
Ing. Lenka Tomešová (seminar tutor)
Mgr. Petr Tonev, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Dominika Tóthová, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Irena Václavková, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Jiří Velinský (seminar tutor)
Ing. Richard Veselý (seminar tutor)
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (seminar tutor)
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (seminar tutor)
Ing. Lucie Winklerová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Department of Regional Economics and Administration - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Supplier department: Department of Regional Economics and Administration - Faculty of Economics and Administration
Prerequisites (in Czech)
(! NOW ( BKR_TEBP Bachelor Thesis )&&(! BKR_TEBP Bachelor Thesis ))
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Elaboration of bachelor work.
Syllabus
  • Syllabus is determined by setting of bachelor work.
Literature
    required literature
  • NEKUDA, Jaroslav and Antonín SLANÝ. O metodice zpracování bakalářských a diplomových prací v ekonomických oborech a vhodných informačních zdrojích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 97 s. ISBN 8021014466. info
Teaching methods
Individual consultations.
Assessment methods
Credit.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
General note: Předmět Bakalářská práce si nezapisují studenti, kteří si zapisují předmět Teze bakalářské práce.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Spring 2017, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/spring2017/BKR_BAPR