BKR_BAPR Bachelor Thesis

Faculty of Economics and Administration
Autumn 2014
Extent and Intensity
0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Jakub Černík (seminar tutor)
Ing. Petr Halámek, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Simona Hrabalová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc. (seminar tutor)
Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Vilém Pařil, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Ondřej Petr, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Petr Šašinka, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Martin Šauer, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Veronika Šranková (seminar tutor)
Ing. Lenka Tomešová (seminar tutor)
Mgr. Petr Tonev, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Dominika Tóthová, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Irena Václavková, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Jiří Velinský (seminar tutor)
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (seminar tutor)
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (seminar tutor)
Ing. Lucie Winklerová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Department of Regional Economics and Administration - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Supplier department: Department of Regional Economics and Administration - Faculty of Economics and Administration
Prerequisites (in Czech)
(! KRBP Bachelor Thesis ) && (! KRBP_T Bachelor Work )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Elaboration of bachelor thesis.
Syllabus
  • In accordance with work´s thema.
Literature
  • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ and Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
Teaching methods
Consultations.
Assessment methods
Closing examen.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught each semester.
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)" which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2014, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/autumn2014/BKR_BAPR