BKR_TEBP Teze bakalářské práce

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Petr Halámek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (přednášející)
Ing. Markéta Novotná, Ph.D. (přednášející)
Ing. Vilém Pařil, Ph.D. (přednášející)
Ing. Martin Šauer, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Tonev, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dominika Tóthová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jiří Velinský (přednášející)
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
(! NOW ( BKR_BAPR Bakalářská práce )&&(! BKR_BAPR Bakalářská práce ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student schopen: - formulovat řešený problém a stanovit cíl bakalářské práce; - navrhnout metodiku řešení; - definovat znaky odborné práce; - vyhledat a posoudit vhodnost literárních zdrojů; - ve spolupráci s vedoudím bakalářské práce vytvořit teze bakalářské práce.
Osnova
  • Výuka spočívá v individuálních konzultacích studenta s vedoucím bakalářské práce, který stanoví přesný postup při zpracování oficiálního zadání bakalářské práce.
Literatura
    povinná literatura
  • http://www.econ.muni.cz/t619/
Výukové metody
Individuální konzultace
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za splnění úkolů zadaných vedoucím bakalářské práce a za spolupráci na formulaci oficiálního zadání bakalářské práce. Nutnou podmínkou pro udělení zápočtu je oficiální zadání bakalářské práce uložené v příslušné aplikace IS MU.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět Teze bakalářské práce si nezapisují studenti, kteří mají téma bakalářské práce zadáno před lednem 2014.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.