BKV_DASY Daňový systém

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (přednášející)
Ing. Pavla Kvapilová (přednášející)
Garance
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit podobu daňového systému ČR, včetně oblasti sociálního a zdravotního pojištění, a naučit základní techniky daňové správy. Studiem tohoto kurzu studenti získají komplexní přehled o problematice daní v ČR a schopnost samostatného řešení konkrétních daňových situací.
Výstupy z učení
Absolvováním tohoto kurzu studenti: - získají základní poznatky z oblasti daňového práva v ČR;
- s využitím cvičných výpočtů daní z příjmů a dalších přímých a nepřímých daní si osvojí dovednosti jejich kalkulace;
- z pozice daňového poplatníka (resp. plátce daně) budou schopni řešit základní praktické otázky spojené se správou daní.
Osnova
  • 1. Úvod do předmětu. Správa daní. Minimum ze zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení.
  • 2. Přímé daně - z daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob (význam, funkce, konstrukce daně, správa).
  • 3. Přímé daně – daň silniční, daň z nemovitostí, převodové daně (význam, funkce, konstrukce daně, správa).
  • 4. Nepřímé daně (význam, funkce, konstrukce daně, správa).
Literatura
    povinná literatura
  • Daňové zákony 2012, Úplná znění (Grada, Sagit, Sevt, aj.)
  • Fojtíková, Jarmila. Daňový systém. DSO. 5.vyd. Brno: MU, 2012.
Výukové metody
Výuka probíhá formou tutoriálů, tutoriály jsou rozvrhově organizovány do dvou čtyřhodinových bloků. Tutoriály jsou zaměřené na stručný teoretický výklad, řešení příkladů a diskusi problémů. Důraz je kladen na samostudium, získané znalosti si studenti mohou ověřit v autokorekčních on-line testech. Studenti se řídí pokyny v DSO a interaktivní osnově předmětu v IS MU.
Metody hodnocení
Kurs je zakončen písemnou zkouškou (2 - 3 příklady). Student se může zúčastnit zkoušky, pokud odevzdá v zadaném termínu vypracovaný POT (práce opravovaná tutorem) v požadovaném rozsahu a struktuře. Hodnocení POTu vstupuje do celkové známky.
Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky, přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 8 hodin.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2019/BKV_DASY

Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 11. 2018 01:19, 47. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému