BPE_EKPR Ekonomie práce

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2014
Rozsah
2/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Aleš Franc, Ph.D. (přednášející)
Ing. Aleš Franc, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Aleš Franc, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 18:00–19:35 P101
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPE_EKPR/01: každé liché úterý 13:45–15:20 S306, A. Franc
BPE_EKPR/02: každé sudé úterý 13:45–15:20 S306, A. Franc
BPE_EKPR/03: každé liché úterý 15:30–17:05 S306, A. Franc
BPE_EKPR/04: každé sudé úterý 15:30–17:05 S306, A. Franc
BPE_EKPR/05: každé liché úterý 18:00–19:35 P104, A. Franc
BPE_EKPR/06: každé sudé úterý 18:00–19:35 P104, A. Franc
BPE_EKPR/07: každý sudý pátek 9:20–11:00 P106
Předpoklady
! PEUDHP Úvod do hopodářské politiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je vysvětlit fungování trhů práce. První část analyzuje rozhodování o nabídce práce činěné racionálními domácnostmi, rozhodování o nabídce práce na straně firem maximalizujících zisk, dále pak kompenzující mzdové rozdíly a charakteristiky zaměstnanosti za podmínky existence konkurenčních trhů. Aplikační část zahrnuje analýzu odvětvových mzdových rozdílů a výnosů z investic do lidského kapitálu. Kurz také vysvětluje, proč a jak se pracovní trhy mohou odlišovat od konkurenčních trhů. Pozornost je věnována efektivnostním mzdám a dalším pobídkovým schématům, diskriminaci, mzdovému vyjednávání a nezaměstnanosti.
Osnova
 • 1. Úvod
 • 2. Nabídka práce
 • 3. Poptávka po práci
 • 4. Rovnováha na trhu práce
 • 5. Kompenzující mzdové rozdíly
 • 6. Mzdová struktura
 • 7. Diskriminace na trhu práce
 • 8. Vzdělání a lidský kapitál
 • 9. Mobilita práce
 • 10. Odborové svazy a kolektivní vyjednávání
 • 11. Nezaměstnanost
 • 12. Globalizace a trh práce
Literatura
  povinná literatura
 • EHRENBERG, Ronald G. a Robert Stewart SMITH. Modern labor economics : theory and public policy. 10th ed. Boston: Pearson/Addison Wesley, 2009. xxi, 650. ISBN 9780321538963. info
  doporučená literatura
 • BORJAS, George. Labor Economics. 5. vyd. : McGraw Hill Higher Education, 2009. ISBN 978-0070172708. info
 • MCCONNELL, Campbell R., Stanley L. BRUE a David A. MACPHERSON. Contemporary labor economics. 8th ed. Boston: McGraw-Hill Higher Education, 2009. 625 s. ISBN 9780073511320. info
Výukové metody
Přednášky, na seminářích diskuse, prezentace domácích úkolů.
Studenti by měli na konci kurzu být schopni:
- rozumět a vysvětlit motivace a chování jednotlivých aktérů na trzích práce,
- vyhodnotit dopady jednotlivých vládních politik a regulací na fungování trhu práce,
- popsat ekonomické důsledky působení odborových svazů.
Po absolvování kurzu se očekává schopnost studentů diskutovat praktické otázky typu: které faktory způsobují rozdíly ve mzdách, jaké jsou determinanty nezaměstnanosti, co ovlivňuje rozhodování investicích do lidského kapitálu atd.
Metody hodnocení
2 průběžné písemné testy (maximum 15 bodů každý), hodnocení aktivity na seminářích (maximálně 3 body). Ke zkoušce budou připuštěni studenti, kteří v součtu získají alespoň 15 bodů.
Zkouška formou písemného testu. Závěrečný test se skládá z 30 otázek hodnocených 30 body. Minimální počet bodů potřebný ke složení zkoušky 15 bodů. Hodnotící škála:
A: 60-53 b.
B: 52-47 b.
C: 46-40 b.
D: 39-36 b.
E: 35-30 b.
F: méně než 30 b.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PEUDHP.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.