BPV_BAS2 Bakalářský seminář 2

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Guzi, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. František Svoboda, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
BPV_BAS1 Bakalářský seminář 1
Výuka sestává z prezentace zásad vědecké práce, případových studií vybraných závěrečných prací, diskusí ve třídě a individuálních konzultací.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako finální kurz motivující studenta k napsání bakalářské práce splňující veškeré požadavky na ní kladené. Cílem předmětu je:
- orientovat se v řešeném problému;
- konzultovat zvolené metody práce;
- konzultovat použité zdroje a jejich citace;
- připravit se na obhajobu diplomové práce
Osnova
  • Předmět je organizován individuálně, každý student si do bakalářského semináře přináší práci rozpracovanou podle požadavků definovaných vedoucím práce.
Literatura
    povinná literatura
  • SLANÝ, Antonín a Jaroslav NEKUDA. Moderní informační zdroje diplomových a doktorských prací v oblasti sociálně-ekonomických věd. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 117 s. ISBN 80-210-2646-4. info
  • http://www.econ.muni.cz/t619/
Výukové metody
Výuka sestává z prezentace zásad vědecké práce, případových studií vybraných závěrečných prací, diskusí ve třídě a individuálních konzultací.
Metody hodnocení
Individuální konzultace s vedoucím práce Postup při zpracovávání bakalářské práce a účast na konzultacích jsou klasifikovány v daném semestru stupněm započteno či nezapočteno.
Informace učitele
Česká norma – ČSN 01 6910.
Úprava písemností psaných psacím strojem nebo zpracovaných textovými editory, ČNI, 1997
Závazné informace pro zpracování diplomových a bakalářských prací. Studijní katalogy Ekonomicko-správní fakulty pro prezenční a kombinované studium za příslušný akademický rok.
Czech norm – ČSN 01 6910.
Úprava písemností psaných psacím strojem nebo zpracovaných textovými editory, ČNI, 1997
Binding information for the elaboration of diploma and Bachelor theses. Study catalogues of the Faculty of Economics and Administration for both the full-time and distant form of study for the respective academic year.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Formou individuálních konzultací s vedoucím práce. Zapisují si studenti, kteří absolvovali předmět BPV_BAS1.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2019/BPV_BAS2

Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 11. 2018 01:14, 47. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému