BPV_CMME Culture and Mass Media Economy

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Vojtěch Müllner (přednášející)
doc. Ing. František Svoboda, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Jiné omezení: this course is only for foreign students
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s historickým vývojem kulturních institucí, jejich současnou podobou a strukturou jejich financování. Jednotlivá odvětví kultury jsou představena v kontextu platné legislativy a způsobu hospodaření.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
-popsat, vysvětlit a analyzovat příčiny existence oblasti kultury, vývoj struktury tohoto odvětví a postupný přechod pod patronát státu
-interpretovat základní přístupy různých škol ekonomického myšlení k existenci a přiměřené míře podpory kultury
-popsat základní struktury sektoru kultury a vysvětlit základní principy jejich fungování, včetně finančních toků
-vysvětlit a analyzovat fungování tržních struktur v některých oblastech kultury
Osnova
 • Definice kultury a kulturní politiky
 • Cena, trh a stát
 • Financování kultury I.
 • Financování kultury II.
 • Jednotlivé sektory kultury I.
 • Jednotlivé sektory kultury II.
Literatura
  povinná literatura
 • A handbook of cultural economics. Edited by Ruth Towse. Cheltenham: Edward Elgar, 2003. xi, 494. ISBN 1840643382. info
  doporučená literatura
 • Beauty. Edited by Roger Scruton. New York: Oxford University Press, 2009. xi, 223 p. ISBN 019955952X. info
 • The politics of culture : policy perspectives for individuals, institutions, and communities. Edited by Gigi Bradford - Michael Gary - Glenn Wallach. New York: New Press, 2000. xiv, 364. ISBN 1565845722. info
Výukové metody
lectures, reading, class discussion
Metody hodnocení
Písemný test (je třeba alespoň 50% správných odpovědí), zkouška ústní
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k periodicitě výuky: spring semester.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je určen pouze pro zahraniční studenty.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.