DXV_VEEK Veřejná ekonomie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2018
Rozsah
24/0/0. 24 hodin přednášek za semestr. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Radim Valenčík, CSc. (přednášející)
Ing. Filip Hrůza, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 26. 2. 10:00–12:30 S307, Čt 29. 3. 9:20–12:00 S307, Po 28. 5. 9:00–13:00 S307
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je prohloubit znalostí v oblasti veřejné ekonomie. Pochopit důvody pro existenci hlubokých rozdílů v teoretických přístupech. Napomoci kvalitní formulaci problémů a cílů disertačních prací a jejich ukotvení v mateřském oboru.
Osnova
 • 1. Začlenění veřejné ekonomie do systému věd.
 • 2. Základní otázky VE (normativnost vs. pozitivnost, neziskovost a donucení, ekonomické funkce vlády) z pohledu spektra ekonomické teorie.
 • 2. Efektivnost veřejného sektora, private x public mix.
 • 3. Teorie redistribučních systémů jako perspektivní směr rozvoje teorie her.
 • 4. Pojetí optima a stanovování cílů, přístupy, hlavní problémy, veřejný zájem.
 • 5. Moderní veřejný sektor.
Literatura
  povinná literatura
 • BUCHANAN, J.M.: Veřejné finance v demokratickém systému. Computer Press, Brno 1998
 • ROTHBARD, Murray Newton. Ekonomie státních zásahů. Edited by Josef Šíma - Dan Šťastný. Praha: Liberální institut, 2001. 464 s. ISBN 80-86389-10-3. info
 • OCHRANA, František. Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2001. 246 s. ISBN 807261018X. info
  doporučená literatura
 • BECKER G.F.: Teorie preferencí, GRADA, Praha 1997, ISBN 80-7169-463-0
 • BAILEY, J. S. Public Sector Economics. Second Edition. New York: Palgrave, 2002. 450 p. ISBN 0-333-92953-5.
 • VON MISES, Ludwig. Byrokracie. Translated by Tereza Urbanová. Praha: Liberální institut, 2002. 205 s. ISBN 80-86389-22-7. info
  neurčeno
 • MEDVEĎ, Jozef. Verejné financie. Bratislava: Sprint, vfra, 2005. 464 s. ISBN 8089085326. info
 • ROTHBARD, Murray Newton. Zásady ekonomie : od lidského jednání k harmonii trhů. Translated by Josef Šíma. Praha: Liberální institut, 2005. xxvii, 755. ISBN 8086389278. info
Výukové metody
Kurz je založen na kombinaci dvou principů:
1. Aktivní participace studentů při výuce – řízená diskuse, argumentační cvičení apod.
2. Selektivní výběr témat podle jejich relevance a vztahu k dizertaci.
Metody hodnocení
Forma zkoušky písemní - esej a předložení „čtenářského deníku“ – jinými slovy soubor vlastnoručních rešerší (jedna cca 0,5-1 s.) sumarizujících „co jsem vlastně přečetl a co mi to dalo“. Výběr je na Vás a Vašich školitelích.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Termíny dalších lekcí budou upřesněny.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2018/DXV_VEEK