MKR_DIS2 Diplomový seminář 2

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2021
Rozsah
tutoriál 4 hodiny. 12 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Petr Halámek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (cvičící)
Ing. Markéta Novotná, Ph.D. (cvičící)
Ing. Michal Struk, Ph.D. (cvičící)
Ing. Martin Šauer, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Tonev, Ph.D. (cvičící)
Ing. Dominika Tóthová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (cvičící)
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
MKR_DIS1 Diplomový seminář 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/60, pouze zareg.: 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat metodické postupy pro zpracování empirické části diplomové práce, dále je naučit interpretovat získané výsledky a zejména dokončit diplomovou práci.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopný:
- aplikovat metodický postup pro řešení zvoleného problému;
- získat a zpracovat potřebné informace a data;
- interpretovat dosažené výsledky;
- zobecňovat získané poznatky a formulovat implikace z nich vyplývající;
- používat zásady psaní odborného textu a správného uvádění informačních zdrojů;
- prezentovat svou diplomovou práci a její přínosy.
Osnova
  • Náplň diplomového semináře je určena na základě individuálních konzultací s vedoucím práce. Práce studenta spočívá zejména v aplikaci navržených metodických postupů, zpracování empirické části a dokončení celé diplomové práce.
Literatura
    povinná literatura
  • Aktuální studijní materiály předmětu Akademické psaní. https://www.econ.muni.cz/akap/
  • http://www.econ.muni.cz/t619/
Výukové metody
Student má povinnost kontaktovat vedoucího své diplomové práce a konzultovat postup při zpracování závěrečné práce. Další výuka probíhá formou individuálních konzultací studenta s vedoucím jeho práce.
Metody hodnocení
Podmínkou zápočtu je aktivní účast na konzultacích s vedoucím DP a předložení dokončené diplomové práce, či práce blížící se dokončení (např. bez finálních formátových úprav).
Informace učitele
Předpokladem zápisu je absolvování předmětu MKR_DIS1. Závěrečná práce se odevzdává v českém jazyce. Bez dalších administrativních opatření je možné práci odevzdat také ve slovenštině a angličtině.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 4 hodiny.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KRDIP.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.