MKR_PRRL Programy a projekty regionálního a lokálního rozvoje

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
26/0/0. tutoriál 20 hodin. 8 kr. k=2. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Petr Halámek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 17. 9. 8:00–11:50 P304, So 22. 10. 8:00–11:50 P304, 12:00–15:50 P304, So 26. 11. 8:00–11:50 P304, So 3. 12. 8:00–11:50 P304
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 14/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zabývá ekonomickými a územními souvislostmi regionálního rozvoje. Obsahem navazujících bloků je detailní rozbor přípravy studie proveditelnosti jako podkladu pro investiční rozhodování při řízení regionálních rozvojových projektů. Zvláštní pozornost je věnována především problematice zpracování analýzy nákladů a výnosů, v úvodní fázi jsou rozebrána základní metodologická východiska, na která navazuje finanční analýza a socio-ekonomická analýza. Výuka v předmětu je uzavřena blokem věnovaným hodnocení rozvojových programů, vymezeny jsou základní typy a úrovně hodnocení a rozebrány vybrané hodnotící nástroje.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- aplikovat vybrané teoretické nástroje na modelové situace
- posoudit význam plánovacích a programových dokumentů pro regionální a lokální rozvoj
- navrhnout strukturu hodnocení ekonomické úrovně regionů
- sestavit analýzu citlivosti a rizik projektu
- zhodnotit proveditelnost regionálních rozvojových projektů
- argumentovat nezbytnost dodržování zásad programového řízení
Osnova
 • Ekonomické souvislosti regionálního rozvoje
 • Územní souvislosti regionálního rozvoje
 • Environmentální kontext regionálního rozvoje (s důrazem na metodu EIA)
 • Role veřejného sektoru v rozvoji regionů
 • Vnější zásahy do trhu nemovitostí a územního rozvoje
 • Programování, plánování a tvorba projektů
 • Předinvestiční studie
 • Studie proveditelnosti
 • Analýza nákladů a výnosů
 • Finanční analýza, analýza rizik a citlivosti
 • Ekonomická analýza projektu
 • Hodnocení rozvojových programů
 • Nástroje hodnocení rozvojových programů
Literatura
Výukové metody
Předmět je vyučován ve formě přednášek. Předpokládá se průběžné samostudium
Metody hodnocení
Písemná zkouška (pro úspěšné ukončení předmětu je požadováno dosažení 60 % bodů).
Informace učitele
Z obou dílů publikace Regionální rozvoj, politika a správa budou do výuky daného předmětu zařazeny vybrané pasáže.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/MKR_PRRL