MPH_PRAX Praxe

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu je student schopen srovnat dosažené poznatky z teoretické přípravy s praktickým uplatněním.
Výstupy z učení
Na základě vykonané praxe aplikovat poznatky na teoretické poznání a použít dosažené informace ke zpracování závěrečné práce.
Osnova
  • Vykonání 20 denní praxe (160 hodin) v konkrétním, studentem vybraném podniku. Zhodnocení praxe z pohledu teoretického poznání.
Literatura
    doporučená literatura
  • HANZELKOVÁ, Alena, Miloslav KEŘKOVSKÝ a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení :teorie pro praxi. 3. přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2017. xxii, 232. ISBN 9788074006371. info
Výukové metody
Stáž ve vybrané organizaci. „Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Metody hodnocení
Hodnocení externího školitele spojený s obhajobou výstupů. Pro získání zápočtu je nutné odevzdat zprávu z praxe podle pokynů vyučujícího.
Informace učitele

Předmět je podporován z projektu OPVK reg.č.CZ.1.07/2.2.00/15.0280, PODPORA ODBORNÝCH PRAXÍ A STÁŽÍ STUDENTŮ ESF MU U BUDOUCÍCH ZAMĚSTNAVATELŮ. Více informací na http://www.econ.muni.cz/praxe.

Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.